Bøllerne på Borgen

Det var dog pokkers! Som gode gedigne liberale udspil skal trækkes gennem den rødgrønne uduelighedsmaskine, splittes ad fra top til tå, og samles igen på den mest produktivitetshæmmende og markedsforstyrrende facon mulig. Regeringen præsenterede for ganske nyligt et dejligt udspil. Det skal simpelthen være lettere for virksomhederne at hente arbejdskraft til Danmark, og det skal … Læs indlæg

Danmarks ryggrad

Erhvervslivet er Danmarks rygrad. Det er det private erhvervsliv, som indirekte holder vores velfærdssamfund kørende gennem den eksport og de skatteindtægter som danske virksomheder og deres medarbejdere bidrager med. En central forudsætning for, at danske virksomheder dog kan genere overskud og milliardeksport er vores medlemskab i det indre europæiske marked. Analyser fra erhvervsstyrelsen påviser, at … Læs indlæg

En vision for Europa del 3: Løsningerne

Det europæiske fællesskab er udfordret af adskillige problemstillinger (Jeg analyserede de væsentligste i forrige indlæg) som skal løses. Særligt Brexit efterlader dog et EU, som er mere splittet end nogensinde. Det økonomiske hul som Brexit efterlader økonomisk (omtrent 100 milliarder kroner) sætter EU i et konkret dilemma. Skal EU fortsat koste det samme og opretholde … Læs indlæg

Styrker regeringen det lokale politi?

Mandag d. 8. oktober præsenterede regeringen anført af Justitsminister Søren Pape Poulsen et nyt udspil – Nærhed og Tryghed – som er et forsøg på at skabe bedre rammer for lokalsamfundet, hvor politiet nu skal være mere nære, stærkere og synlige. Regeringen mener nu, at det borgernære politi skal være en selvstændig kerneopgav for politiet. … Læs indlæg

KORT SAGT: STYRK RETTEN TIL SELVFORSVAR

PEBERSPRAY Regeringen har fremlagt et forslag om at legalisere peberspray pr. 1. januar 2019. Forslaget er udformet således, at det bliver lovliggjort for myndige at købe, men dermed kun tilladt at anvende til at afværge angreb i hjemmet. Ønsker man at bruge peberspray udenfor hjemme, skal man søge en særlige tilladelse; fx hvis man har … Læs indlæg

Kvoteflygtninge? Ja eller nej?

Siden 1989 har Danmark taget imod 500 kvoteflygtninge årligt. Kvoteflygtninge er flygtninge, der befinder sig uden for Danmark, og de betegnes som værende de allermest svage flygtninge i verden. Danmark tager imod disse mennesker efter aftale med FN-systemet eller lignende internationale organisationer. Kvoteflygtninge fordeles videre til modtagerlandene ud fra, at de oprindeligt kommer fra udvalgte … Læs indlæg

S og DF må aldrig få lov at definere dansk EU-politik

Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis desperate og populistiske vælgerjagt resulterer i at skade det fædreland og de vælgergrupper de påstår at kere sig om. Det politiske landskab i Danmark har altid været karakteriseret ved, at de gamle magtpartier og typiske regeringspartier henover midten har kunnet finde fælles fodslag om netop EU-politikken. Fundamentet for disse partiers EU-politik … Læs indlæg

Intet er så skidt at det ikke er godt for noget!

Liberalt-sindede danskere får i disse år ofte skudt i skoene, at der ingen liberal politik føres af en ellers selvudnævnt borgerlig-liberal regering. Det liberale islæt i trekløverregeringens politik er skam også svære at få øje på – Af illiberale tophits i regeringens politik kan i flæng nævnes maskeringsforbuddet, en stadigt større offentlig sektor og den … Læs indlæg

STYRK BORGERNES RETSSTILLING DEL 1

MØDET MED STATEN I dag er mødet med staten for mange for uoverskueligt, fordi staten reelt set har uendelige ressourcer. Mødet er ikke blot uoverskueligt, men til dels også uretfærdigt. Lad os prøve at illustrere det således: Agent X og Agent Y skal mødes i en sag i retten. Agent X har en god sag, … Læs indlæg

Resultater ( TCB ;) )

Venstres Ungdom: Bajerne er skønne, festerne er herlige, men det er resultater for det politiske Danmark der driver foretagendet. Heldigvis hører netop politiske resultater ikke sjældenhederne til, ikke for Danmarks stærkeste Ungdomsparti. Vi står stærkt på borgen, og det skyldes ikke mindst vores tætte kontakt til moderpartiet. Møder mellem ordfører, deres Policy Groups og Venstres … Læs indlæg

Kampen for ligestilling er ikke kun en kvindekamp!

Ligestillingskampen har været en kvindekamp historisk set. Dette har også været ganske naturligt, da kvinderne i høj grad er blevet diskrimineret på baggrund af deres køn i løbet af historien. Da Dansk Kvindesamfund blev oprettet tilbage i 1871, var det på baggrund af et ønske om, at kvinder også skulle kunne være myndige, være på … Læs indlæg

Et finanslovsudspil blottet for liberale ambitioner!

Den selvudnævnte borgerligt-liberale regering har i dag som traditionen foreskriver fremlagt deres forslag til finansloven for næste år 2019. Således er det trekløverregeringens sidste forsøg til at sætte et kampklart borgerligt aftryk på den danske økonomiske udvikling. Og så skulle man tro, at den fik fuld skrue for skattelettelser, fjernelse af tossede afgifter og initiativer … Læs indlæg

Kort sagt: Et skridt længere imod mere ligestilling

I går den 18. august 2018 offentliggjorde Venstres sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, at reglerne for at blive bloddonor vil blive ændret i løbet af 2019. Nu vil homoseksuelle også kunne komme til at give blod. Dette er utroligt glædende at høre, da dette jo er en VU mærkesag, og det er altid rart, når Venstre … Læs indlæg

En vision for Europa del 2: Udfordringerne

Med indgangen til det nye årti kommer Europa til at stå med en række udfordringer, der vil kræve straksopmærksomhed, mange ressourcer og en del politisk snilde. Først og fremmest vil Brexit blive en realitet og sandsynligvis have en mærkbar effekt på kursen i det europæiske samarbejde. Først og fremmest efterlader briterne et hul på omkring … Læs indlæg

Blogs


Den fornuftige aktivisme

Morten blogger om aktuelle debatter og beslutninger i dansk udenrigs- og forsvarspolitik, men han tager også fat i de større tendenser i international politik, hvor Danmark ikke nødvendigvis har en nøglerolle. Det væsentligste for ham er en rationel udenrigspolitisk aktivisme, hvor fornuften vejer tungest.

Den Politiske Ordfører

VU's Politiske ordfører Sean Crawford giver på sin blog sit besyv med på dansk politik og den politiske debat. På tapetet er blandt andet opgøret med den altoverskyggende velfærdsstat og kampen for at bevare den liberale verdensorden. Der er nok at tage fat på - læs med og giv din mening til kende!

Et stærkere Danmark gennem et stærkt EU

Kasper Justesen blogger om relevante Europapolitiske begivenheder og tendenser. Emnerne bliver belyst fra et europæisk perspektiv. Kasper tilhører den realistiske skole i international politik og er tilhænger af en snævrere, men dybere integration i EU, hvor landene arbejder tættere sammen om relevante grænseoverskridende udfordringer og mindre om nationale eller regionale anliggender.

Frihed er viljen til at være ansvarlige for os selv

Casper Enevoldsen kigger her på bloggen nærmere på, hvordan vi gør Danmark mere liberalt. Der vil være fokus på det ansvar, man som individ og stat har i et frit liberalt samfund. Derudover vil der være også fokus på, hvorfor frihed er bedre en tvang. Udover dette vil han stille sig kritisk overfor den nuværende kulturpolitik, fortælle hvorfor ligestilling ikke kun er en kvindekamp og hvordan vi sikrer et liberalt sekulær samfund.

Frihed, vækst og velstand

Marcus Andersen er ordfører for arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik, og bruger denne blog til at italesætte aktuelle problemstillinger, der forhindrer arbejdsmarkedet og erhvervslivet i at udfolde sig i sit fulde potentiale og levere deres maksimale produktivitet. Væk med unødigt komplicerede regulativer for arbejdsmarkedet, samt durkdrevne og unaturlige indgreb i udviklingen af markedet. Følg med på denne blog, og bliv opdateret på kampen for menneskelig innovation og teknologiske landvindinger.

Kunsten at bygge bro over kulturkløfter

Her på bloggen debattere jeg forskellige aktuelle emner inden for området - emner som specielt interesserer mig er integrationsdebatten. Det vil sige her på bloggen kan du blandt andet læse om, hvordan vi løfter integrationsområdet samt forhindre radikalisering af unge i farezonen. Med mere blogger jeg selvfølgelig også om andre emner så som fx. nødvendigheden af vi føre en fair men hård flygtningepolitik.

Liberale velfærdstanker

På bloggen kan du også mødes vores social- sundheds og kommunalordfører Sarah Sand, som med et liberalt perspektiv blogger om alt fra sundhedssektoren til et Danmark i balance. Hun sætter fokus på konkurrence og udlicitering i sundhedsvæsenet, decentralisering i kommunerne og en mere menneskelig socialpolitik. Udover at være ordfører er Sarah også kandidat til byrådet i Holstebro Kommune.

Med lov skal land bygges

Ivan Al-Hilali beskæftiger sig med retspolitiske aspekter som borgernes retssikkerhed, overvågning og frihedsrettigheder. Han giver her på bloggen, sin mening tilkende om aktuelle liberale retspolitiske emner. Ivan er 21 år og studerer til daglig statskundskab på Aarhus Universitet.

Mere konkret end det konkrete Danmark

Mikkel skriver om klima-, miljø- og transportpolitiske emner. Han fokuserer særligt på emnerne i en dansk kontekst, men vil også forsøge at forklare nogle af de globale strømninger, som der særligt ses indenfor det klimapolitiske område. Indenfor det miljøpolitiske område, vil Mikkel forsøge at bringe mere nuance ind i miljødebatten, da den ofte ikke er så sort og hvid, som den bliver gjort til. Transportpolitisk ønsker Mikkel at se fremad, og særligt diskutere, hvordan vi skaber en effektiv og ordentlig infrastruktur, som bliver en nødvendighed for Danmark i fremtiden.

Selvbestemmelse, krav og kvalitet

Her kan du følge uddannelsesordfører Juliane Jenvall, der sætter ord og tanker på hvordan vi bevæger os i retningen mod et mere liberalt uddannelsessystem.

Skattefar på skrump

Her på skatte- og finansbloggen vil der blive skrevet om et simplere skattesystem, færre afgifter og en generelt mere liberal økonomisk politik, end den der føres i dag! Desuden vil aktuelle debatter og emner for området blive belyst med liberale briller. August er stærk fortaler for at staten helt holder finanspolitikken i ro og lader markedet være i fred! Til daglig studerer August statskundskab på Københavns Universitet