Et finanslovsudspil blottet for liberale ambitioner!

Den selvudnævnte borgerligt-liberale regering har i dag som traditionen foreskriver fremlagt deres forslag til finansloven for næste år 2019. Således er det trekløverregeringens sidste forsøg til at sætte et kampklart borgerligt aftryk på den danske økonomiske udvikling. Og så skulle man tro, at den fik fuld skrue for skattelettelser, fjernelse af tossede afgifter og initiativer … Læs indlæg

Kort sagt: Et skridt længere imod mere ligestilling

I går den 18. august 2018 offentliggjorde Venstres sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, at reglerne for at blive bloddonor vil blive ændret i løbet af 2019. Nu vil homoseksuelle også kunne komme til at give blod. Dette er utroligt glædende at høre, da dette jo er en VU mærkesag, og det er altid rart, når Venstre … Læs indlæg

En vision for Europa del 2: Udfordringerne

Med indgangen til det nye årti kommer Europa til at stå med en række udfordringer, der vil kræve straksopmærksomhed, mange ressourcer og en del politisk snilde. Først og fremmest vil Brexit blive en realitet og sandsynligvis have en mærkbar effekt på kursen i det europæiske samarbejde. Først og fremmest efterlader briterne et hul på omkring … Læs indlæg

Kort sagt: NATO’s dobbeltmorale

Tyrkiet har i løbet af de sidste fem år opført sig mildt sagt udemokratisk og illiberalt. Erdogan har placeret sig selv som den enerådige sultan over Tyrkiet. MEN Tyrkiet har en særlig status i EU samtidig med, at et medlemskab af NATO. Vesten prædiker om menneskerettigheder og demokrati bekæmper vores egne allierede netop de idealer. … Læs indlæg

Det moderne landsforræderi!

Skrevet af Morten Møller Sørensen og Kasper Justesen. Den sovjetiske partifinansieringsmaskine stoppede ikke med Sovjetunionens sammenbrud i 1992. Hvor partistøtten engang gik til venstre for den politiske midte, går den nu i udstrakt grad til højre-populistiske partier i en lang række EU-lande. Det bedste eksempel er Front Nationals præsidentkampagne i 2017, hvor Marine Le Pens … Læs indlæg

En vision for Europa del 1: Europas fundament

Grundstenen til den europæiske union blev lagt den 18 april 1951 da Tyskland, Frankrig, Italien og Benelux-landene underskrev Paris-traktaten og formelt dannede kul- og stålfællesskabet. Målet med traktaten var at binde de to europæiske stormagter Tyskland og Frankrig tættere sammen ved at øge de to landes økonomiske interdependens, altså gøre deres vækst indbyrdes afhængig. Ræsonnementet … Læs indlæg

DET GRÅ GULD

Det går godt for økonomien. Vores virksomheder vækster og ledigheden er lav, men kan det nu alt sammen være godt? Det kan næppe være et problemfrit foretagende at skulle sikre det fremtidige danske skattegrundlag, og vi må da også medgive at arbejdsmarkedet synes at være under pres. Givet at ledigheden er historisk lav, møder vi … Læs indlæg

Arv øger ikke uligheden!

I det politiske forår var et af de store diskussionsemner arveafgiften. Lige så meget debat som forslaget om afskaffelse af arveafgiften skabte var der af misforståelser om forslagets konsekvenser for uligheden. Venstrefløjen har for vane at bruge uligheden som et mål for om et politisk forslag er godt eller dårligt. Det er en decideret elendig … Læs indlæg

Kort sagt: Nationale test er ikke ikke fandens værk

Vi hører tit hvor forfærdelige de nationale test er. Og egentlig stopper det ikke ved dem – nej for tiden er der ingen grænser for, hvor meget negativt, der kan siges om stort set alle former for test. Men er der overhoved hold i kritikken? Det korte svar er nej. For det, at vi tester folkeskoleelever … Læs indlæg

Kort sagt: Europa og USA er midlertidigt genforenede

De seneste måneders politiske og retoriske stridigheder mellem USA og EU er midlertidigt afblæst. For nylig underskrev den amerikanske præsident en hensigtserklæring i samarbejde med kommissions-præsident, Jean-Claude Juncker. Erklæringen er tiltrængt efter en periode, hvor EU og USA har modarbejdet hinanden med hårde udmeldinger og protektionistiske tiltag, hvor de to magter har pålagt told på … Læs indlæg

Bag frihedens slør

Den 31. maj var en skæbnedag for friheden i Danmark. Med 75 stemmer for og 30 imod, blev Tildækningsforbuddet vedtaget, og pr. i dag – den 1. august – blev det hermed gjort ulovlig at bære burka, niqab eller anden, om man vil; ikke anerkendelsesværdig form for tildækning. Det vil fremover udløse en bøde på … Læs indlæg

Kort sagt: Dumt kunstindkøb er vigtigt for demokratiet

20 hvide og bare A4 ark, kun brudt af en enkel sætning på hvert: “Lars Løkke er død”, “Henrik Sass Larsen er død”, “Birthe Rønn Hornbæk er død”,  er et udsnit at eksempler på hvilke ord og der toner sig frem på de ellers blanke stykker papir, som kunstudvalget i Københavns Kommune i midten af … Læs indlæg

Digitalisering og nye dagsordener

Danmark er blandt de mest digitaliserede lande i verden, den offentlige sektor er med på noderne, og vores industri følger trop med den globale Tech elite. Vi er i skrivende stund blandt de førende nationer når det kommer til udvikling og implementering af digitale værktøjer. Og det er vigtigt at vi fortsætter.  Vi er måske … Læs indlæg

Hvorfor er det så varmt?

I dag på vil jeg forklare, hvorfor det er så varmt rundt om i verden. Mange har sikkert undret sig over, hvorfor den danske sommer næsten har været varmere end Mallorcas. Det er også ret vildt, men hvis man tror, at det er klimaforandringerne der viser deres altødelæggende kræfter, må jeg desværre skuffe, da der … Læs indlæg

Blogs


Den fornuftige aktivisme

Morten blogger om aktuelle debatter og beslutninger i dansk udenrigs- og forsvarspolitik, men han tager også fat i de større tendenser i international politik, hvor Danmark ikke nødvendigvis har en nøglerolle. Det væsentligste for ham er en rationel udenrigspolitisk aktivisme, hvor fornuften vejer tungest.

Den Politiske Ordfører

VU's Politiske ordfører Sean Crawford giver på sin blog sit besyv med på dansk politik og den politiske debat. På tapetet er blandt andet opgøret med den altoverskyggende velfærdsstat og kampen for at bevare den liberale verdensorden. Der er nok at tage fat på - læs med og giv din mening til kende!

Et stærkere Danmark gennem et stærkt EU

Kasper Justesen blogger om relevante Europapolitiske begivenheder og tendenser. Emnerne bliver belyst fra et europæisk perspektiv. Kasper tilhører den realistiske skole i international politik og er tilhænger af en snævrere, men dybere integration i EU, hvor landene arbejder tættere sammen om relevante grænseoverskridende udfordringer og mindre om nationale eller regionale anliggender.

Frihed er viljen til at være ansvarlige for os selv

Casper Enevoldsen kigger her på bloggen nærmere på, hvordan vi gør Danmark mere liberalt. Der vil være fokus på det ansvar, man som individ og stat har i et frit liberalt samfund. Derudover vil der være også fokus på, hvorfor frihed er bedre en tvang. Udover dette vil han stille sig kritisk overfor den nuværende kulturpolitik, fortælle hvorfor ligestilling ikke kun er en kvindekamp og hvordan vi sikrer et liberalt sekulær samfund.

Frihed, vækst og velstand

Marcus Andersen er ordfører for arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik, og bruger denne blog til at italesætte aktuelle problemstillinger, der forhindrer arbejdsmarkedet og erhvervslivet i at udfolde sig i sit fulde potentiale og levere deres maksimale produktivitet. Væk med unødigt komplicerede regulativer for arbejdsmarkedet, samt durkdrevne og unaturlige indgreb i udviklingen af markedet. Følg med på denne blog, og bliv opdateret på kampen for menneskelig innovation og teknologiske landvindinger.

Kunsten at bygge bro over kulturkløfter

Her på bloggen kan du læse indlæg fra vores flygtninge- og integrationsordfører, Naja Sanvig Knudsen. Her på bloggen debattere jeg forskellige aktuelle emner inden for området - emner som specielt interesserer mig er integrationsdebatten. Det vil sige her på bloggen kan du blandt andet læse om, hvordan vi løfter integrationsområdet samt forhindre radikalisering af unge i farezonen. Med mere blogger jeg selvfølgelig også om andre emner så som fx. nødvendigheden af vi føre en fair men hård flygtningepolitik.

Liberale velfærdstanker

På bloggen kan du også mødes vores social- sundheds og kommunalordfører Sarah Sand, som med et liberalt perspektiv blogger om alt fra sundhedssektoren til et Danmark i balance. Hun sætter fokus på konkurrence og udlicitering i sundhedsvæsenet, decentralisering i kommunerne og en mere menneskelig socialpolitik. Udover at være ordfører er Sarah også kandidat til byrådet i Holstebro Kommune.

Med lov skal land bygges

Ivan Al-Hilali beskæftiger sig med retspolitiske aspekter som borgernes retssikkerhed, overvågning og frihedsrettigheder. Han giver her på bloggen, sin mening tilkende om aktuelle liberale retspolitiske emner. Ivan er 21 år og studerer til daglig statskundskab på Aarhus Universitet.

Mere konkret end det konkrete Danmark

Mikkel skriver om klima-, miljø- og transportpolitiske emner. Han fokuserer særligt på emnerne i en dansk kontekst, men vil også forsøge at forklare nogle af de globale strømninger, som der særligt ses indenfor det klimapolitiske område. Indenfor det miljøpolitiske område, vil Mikkel forsøge at bringe mere nuance ind i miljødebatten, da den ofte ikke er så sort og hvid, som den bliver gjort til. Transportpolitisk ønsker Mikkel at se fremad, og særligt diskutere, hvordan vi skaber en effektiv og ordentlig infrastruktur, som bliver en nødvendighed for Danmark i fremtiden.

Selvbestemmelse, krav og kvalitet

Her kan du følge uddannelsesordfører Juliane Jenvall, der sætter ord og tanker på hvordan vi bevæger os i retningen mod et mere liberalt uddannelsessystem.

Skattefar på skrump

Her på skatte- og finansbloggen vil der blive skrevet om et simplere skattesystem, færre afgifter og en generelt mere liberal økonomisk politik, end den der føres i dag! Desuden vil aktuelle debatter og emner for området blive belyst med liberale briller. August er stærk fortaler for at staten helt holder finanspolitikken i ro og lader markedet være i fred! Til daglig studerer August statskundskab på Københavns Universitet