Kort sagt: Topskatten gør os alle fattigere

I den igangværende debat om topskatten har venstrefløjen stillede det op som om at fjernelse af topskatten vil betyde et fattigere Danmark. Intet kunne være mindre korrekt. For at kunne forstå venstrefløjens argumenter kræver det at man ser samfundsøkonomien og statskassen som værende den det samme. For det er korrekt at hvis man i morgen … Læs indlæg

Kort sagt: Ikke mere overvågning, tak!

I takt med at internettet bliver mere og mere integreret i den almene borgers hverdag, bliver statens interesse for overvågning også større. Internettet er et nyt medie, en ny ’’verden’’, som forbinder folk på en måde som man hidtil ikke har set mage. Dette medfører desværre også, at det er i nogle politikeres interesse, at … Læs indlæg

Uddannelsesloft – galt eller genialt?

Det nye år har allerede nu ført mange ting med sig, men udover allerede opgivede nytårsforudsætter om slankekurer og rygestop trådte der med det nye år også en ny lov i kraft: pr. 1 januar 2017 blev  uddannelsesloftet nemlig en realitet.   Med loven, der i debatten er blevet døbt uddannelsesloftet, sættes der nu et loft … Læs indlæg

Kortere arbejdsuge er ingen mirakelkur

Et af venstrefløjens hotteste kæpheste i øjeblikket er, at vi i Danmark bør sænke den ugentlige arbejdstid fra 37 til 30 timer. Det er sågar et af de emner, der skal diskuteres ved skolevalget, der begynder i slutningen af januar. Enhedslisten har præsteret at lægge et nogenlunde gennemregnet forslag for en sådan ændring på bordet, … Læs indlæg

2017: Et transportpolitisk år?

Det er godt en halvanden uge siden, at vi alle stod på en stol foran TV’et og sprang ind i det nye år. Og jeg gjorde det med et smil på læben, da jeg i løbet af december havde lagt mærke til, at der kom gode udspil fra den nye regering i forhold til transportområdet, … Læs indlæg

Nyt år – Samme spøgelser

Hvor 2015 sluttede med et nej til afskaffelsen af retsforbeholdet, fortsatte vi i den samme dårlige bane i 2016. Det har været et år, hvor vores europæisk samarbejde er blevet sat under et enorm pres, og vores kontinent har være særlig udsat. Briterne stemte sig ud af EU, terroren ramte os hårdt og vi har … Læs indlæg

Kontanthjælpssystemet har svigtet os alle

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at omtrent 1000 mennesker har været på kontanthjælp i 20 år i træk. Gennem skiftende konjunkturer – kriser og opsving – er det lykkedes denne gruppe ikke på et eneste tidspunkt at have varetaget et almindeligt arbejde. Selv hvis man synes, at dét er en lille gruppe, så må man … Læs indlæg

Ny regering, nye ambitioner?

I denne uge fik vi præsenteret den nye regering. Hertil kom naturligvis også det regeringsgrundlag, der skal danne rammen om trekløverregeringens arbejde, og med det bliver der sat nye og også positive ambitioner ift. uddannelsespolitikken. Som liberale er der nemlig flere aftryk på alt fra folkeskole til de videregående uddannelser, hvor vi kan se os … Læs indlæg

Ny regering skal styrke erhvervslivet

Danmark skal have en ny trekløverregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. Sådan proklamerede Statsminister Lars Løkke Rasmussen det på Venstres landsmøde i weekenden. Det nytter ikke noget, at tre borgerlig-liberale partier, der alle ønsker at trække i samme retning, ikke evner at samarbejde og i stedet spænder ben for deres klare … Læs indlæg

Velfærdsstatens selvdestruktive mekanisme

De seneste måneder har der været stor debat vedrørende topskatten, og navnlig Liberal Alliances ultimative krav om en sænkelse heraf. Eftersom partiet nu er indgået i regeringsforhandlinger med Konservative og Venstre, skal vi ikke længere gå rundt og frygte et nyvalg. Dog kunne man godt håbe på en ambitiøs skattepolitik (læs: topskattelettelser) fra den kommende … Læs indlæg

Det skal kunne betale sig at arbejde

(af August Stengaard) Den danske velfærdskolos har udviklet sig til en selvdestruerende godhedsbombe. Der er nemlig en indbygget mekanisme i socialstatens logik, som peger i retning af en endnu større og mere omfangsrig stat. Denne selvdræbende velfærdsmekanisme har blandt andre forfærdeligheder ledt til en alt for gavmild offentlig forsørgelse. Vi er simpelthen nået et punkt, … Læs indlæg

PSO-afgiften blev afskaffet, men…

Sent torsdag aften landede regeringen samt næsten alle partier, lige bortset fra Alternativet og Enhedslisten, en aftale, som afskaffer den meget omdiskuterede PSO-afgift. Afgiften blev indført tilbage i 1998 under den daværende SR-regering, og skulle dække udgifterne for de energiteknologier, som endnu ikke kunne klare sig på markedsvilkår, samtidig med, at den skulle støtte forskning … Læs indlæg

Lad os snakke om bæredygtighed

Det er blevet tid til mit første blogindlæg. Og jeg vil starte hårdt ud med en lille opfriskning af, hvad begrebet “Bæredygtighed” egentlig betyder. For ordet bliver ganske enkelt misbrugt, både af venstrefløjen, men også af journalister. Når man høre begrebet “bæredygtighed” kan man også ofte blive ledt vildt af ordet. Det tog da også … Læs indlæg

Kort sagt: få et job, betal jeres skat og drop brokken

For meget brok og for lidt handling i vores kontanthjælpssystem – til JP Der er på det seneste opstået en kedelig og trist tendens: nemlig at kontanthjælpsmodtagere i Danmark på usaglig vis er begyndt at brokke sig over, at de penge, som de får af de danske skatteydere ikke er nok. I september kunne man … Læs indlæg

Derfor skal hash, selvfølgelig, legaliseres

De seneste dage og uger er debatten om legalisering af hash igen-igen blusset op, blandt andet eksemplificeret ved Morten Østergaards (B) kovending på spørgsmålet. Men hvorfor er en legalisering egentlig så god en idé? I følgende skriv vil jeg komme med 3 årsager til, hvorfor hash, selvfølgelig, skal legaliseres. 1: Det frie valg Vi starter … Læs indlæg

Blogs


Den fornuftige aktivisme

Jakob Kromann blogger om aktuelle debatter og beslutninger i dansk udenrigs- og forsvarspolitik, men han tager også fat i de større tendenser i international politik, hvor Danmark ikke nødvendigvis har en nøglerolle. Det væsentligste for ham er en rationel udenrigspolitisk aktivisme, hvor fornuften vejer tungest.
Jakob læser til daglig statskundskab på Aarhus Universitet.

EU elsker eller bitter nationalist?

Casper Pedersen blogger om det store organ EU, og hvordan det internationale samarbejde kan føre til øget vækst. Samtidig kigger han på de mange forbud og restriktioner, som kommer fra Bruxelles og har betydning for det danske samfund.
Udover at være ordfører arbejder Casper med internationale samarbejder i organisationen og læser Marked og Ledelses Antropologi på Syddansk Universitet.

Frihed, frisind og fællesskab

Sebastian Just kigger her på bloggen nærmere på, hvad liberalismen er for en størrelse. Blandt andet bliver der lagt fokus på det ansvar, man som individ og stat har i et frit samfund. Derudover stiller han spørgsmålstegn ved, hvad dansk kultur egentlig er.
Til daglig læser Sebastian Business Administration and Sociology på CBS i København.

Frihed, vækst og velstand

Arbejdsmarkedspolitik bliver hurtigt en teknisk størrelse, der drukner i komplicerede rådighedsregler og endeløse aktiveringskurser, mens erhvervspolitik bliver en kamp om, hvor meget særstøtte politikerne kan kaste efter udvalgte virksomheder. Her på bloggen tager vi et opgør med begge dele og finder den rette vej til et mere fleksibelt arbejdsmarked med højere beskæftigelse og et erhvervsliv, der vækster og innoverer. Christian læser til dagligt Statskundskab på Københavns Universitet.

Kunsten at bygge bro over kulturkløfter

Her på bloggen kan du læse indlæg fra vores flygtninge- og integrationsordfører, Camilla Søe, der blandt andet skriver om ansvaret for de mange flygtninge, der kommer til Danmark og de indvandrere, der skal integreres i det danske samfund. Derudover tager hun fat i emner som identitet og kulturkløfter.
Til daglig læser Camilla på Copenhagen Business School.

Liberale velfærdstanker

Nikolaj Leed Henriksen blogger om de mere bløde aspekter, som politik især på lokalt plan er præget af. Han sætter for eksempel fokus på konkurrence og udlicitering i sundhedsvæsnet, som skal fremtidssikre den sociale velfærd. Samtidig skriver han om, hvordan decentralisering påvirker borgernærheden i udkanten af det danske samfund. Til daglig studerer Nikolaj Statskundskab på Syddansk Universitet.

Med fuld fart fremad!

Nicolai Løvgret skriver om klima, miljø og transport, og det der ligger op af disse områder. Han mener blandt andet, at der findes andre måder at bekæmpe klimaforandringerne på fra dansk side, men også hvordan vi løser dem globalt. Derudover, skriver Nicolai til privat bilismens fordel, og om hvordan man fra venstrefløjen har ageret smagsdommere. Nicolai bor til dagligt i Odense, hvor han læser Economics and Business Administration på Syddansk Universitet. Han kommer dermed også med en økonomisk tilgang, når der skal diskuteres emner, i stedet for en følelsesmæssig, som der ofte er at se i debatten.

Retfærdighed ske fyldest

Morten Dam Laursen skriver om de juridiske aspekter i dansk politik – og det spænder lige fra, hvad Muhammedtegninger gør ved vores ytringsfrihed, hvor meget vi bør gøre for den private ejendomsret og over til, om straffene skal være strengere.
Morten går til daglig på gymnasiet i Horsens.

Selvbestemmelse, krav og kvalitet

Her kan du følge uddannelsesordfører Juliane Jenvall, der sætter ord og tanker på hvordan vi bevæger os i retningen mod et mere liberalt uddannelsessystem.

Skattefar på skrump

Læs med her på bloggen, når der sagligt bliver argumenteret for lavere skatter og færre afgifter. Tobias Baadsgaard er fortaler for en flad, fair og fornuftig skattepolitik – hvad end sådan en indebærer. Det er noget af det, han vil komme nærmere ind på. Derudover vil han blogge om de positive effekter, en negativ vækst i den offentlige sektor vil have på det danske samfund.
Tobias går til dagligt på gymnasiet i Odense.