Kan islam og demokrati forenes?

SKREVET AF GÆSTEBLOGGER NAJA SANVIG KNUDSEN, FRITVALGT I POLITISK UDVALG I de senere år har religion og specielt Islam været grundlag for megen diskussion. I hele Europa har den yderste højrefløj været på fremmarch, og de meget indvandrekritiske partier har vundet stor tilslutning på specielt at ville begrænse indvandringen fra de muslimske lande. Denne udvikling … Læs indlæg

Erdogan kan vinke farvel til EU!

Jubel, optog og fest i gaderne var måden, at gårsdagens resultat blev fejret i Tyrkiet, et resultat der for alvor skyder det ellers tidligere spirende demokrati i sænk. Erdogan har nu lagt brostenene for vejen mod et langt og autoritært styre, naturligvis med ham for bordenden. Men hvorfor er denne ændring af forfatningen så vigtig … Læs indlæg

Kort sagt: Religiøs lukkelov

Som de fleste har opdaget står påsken for døren, hvilket for mig selv og mange andre er lig med store familiefester og komsammener med venner. Til dette kræves som bekendt store indkøb, hvilket i mange samfund anses som en selvskreven naturret: At man kan handle ind på de dage der passer en. Sådan er det … Læs indlæg

60 år – tid til en ansigtsløftning!

Grundlaget for europæiske samarbejde og EU er netop fyldt 60 år, hvilket er en god anledning til at denne gamle dame får en ny ansigtsløftning! Det er på tide at vi får opdateret traktaterne så EU også afspejler 2017 og vi genoprettet tilliden til vores gamle dame. Hun er jo så sød og god ved … Læs indlæg

Statsfeminisme for egen regning

Til spørgsmålet om, hvorvidt vi som samfund skal tillade skattekroner blive brugt på en organisation, der spreder venstreorienteret statsfeminisme, er mit svar et rungende nej. Det er der af særligt to årsager. For det første bør skattekroner aldrig finansiere organisationer med politiske agenda, men derimod til at finansiere grundlæggende services til gavn og glæde for … Læs indlæg

Det åbne samfund og dets fjender

I 1945 udgav filosoffen Karl Popper et af sine absolutte hovedværker, Det åbne samfund og dets fjender. Titlen opsummerer på fineste vis pointen med værket og samtidig dets relevans i dag. Poppers ærinde var at forsvare det åbne samfund eller det liberale demokrati mod de totalitære ideologier, der som bekendt dominerede store dele af det … Læs indlæg

Dansk økonomi er i fremgang – lidt endnu

Det tegner godt for dansk økonomi her ved indgangen til 2017. Faktisk så godt at vi med lidt held får den bedste vækst herhjemme i mere end 10 år. Takket være de gennemførte reformer fra 2010-2011 har Danmark i dag været i stand til at hæve sig ud af stilstanden og ind i et opsving. … Læs indlæg

Styrk forsvaret – afskaf forbeholdet!

Det er blevet tid til endnu et indlæg fra min side; jeg brugte dagen i går på Europa Akademiet, hvor emnet var forsvarspolitik. Siden da har jeg skrevet løs på læserbreve til alverdens aviser og nu dette indlæg. For en ting er ganske sikkert, tiden er endnu til at vi styrker vores forsvar og afskaffer … Læs indlæg

En justering af strukturreformen

Den 1. januar i år var det 10 år siden strukturreformen trådte i kraft. Det var den største reform af den offentlige struktur siden 1970, og førte mange ændringer med sig. Vi gik fra 271 kommuner til 98, og fra 13 amter til 5 regioner. Herudover skete en større omrokering i forhold til hvilke led … Læs indlæg

Min ønskeliste til det danske forsvar!

Danmark vil i det næste forsvarsforlig investerer flere penge til forsvaret. Grundlaget for den nye investering skyldes måske, at James Mattis (Mad Dog), den amerikanske forsvarsminister, nævnte under et lukket punkt ved sidste NATO møde, at landene skulle prioritere forsvarsbudgettet yderligere. Og hvis landene ikke valgte at gøre dette ville USA ”genoverveje” sit engagement i … Læs indlæg

Elbiler: Afgiftspålægning er ikke værdipolitik

  Vi skal tilbage til 2015, hvor den nyvalgte V-regering i samarbejde med Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vedtog, at elbilerne ikke længere skulle være fritaget for registreringsafgiften. Siden da har der væltet en bølge af kritik ind over specielt Venstre, fordi dette har vist, at der i 2016 er blevet solgt mange … Læs indlæg

Sejler integrationen?

  I Danmark har politikerne haft en lang tradition om at tale integrationen ned. Vi har længe fået af vide, at integrationen ikke fungere i Danmark – og det har vi fået af vide af både vores moderparti, men også af nogle af de røde. Men måske vi snart skulle til at tale om løsninger … Læs indlæg

Kort sagt: Demonstrér på demokratisk vis!

I et veludviklet demokrati som Danmark har man som utilfreds samfundsborger en bred vifte af måder at ytre sin misfornøjethed på. Man kan ytre sig frit, takket være den grundlovssikrede ytringsfrihed. Man kan formulere sin utilfredshed på skrift, takket være afskaffelsen af censur. Man kan organisere sig i grupper og frivillige foreninger, takket være forsamlingsfriheden. … Læs indlæg

Liberal kulturpolitik 101

Kulturpolitik er en størrelse mange forbinder med venstrefløjens tvangsdoktriner; den umyndiggørende og unfair kulturstøtte og licens som hovedvidner på dette. Hvor den nuværende status-quo politik holder uddøende- og nichekunst i respirator, vil fundamentet for en reel liberal kulturpolitik altid være, at kulturen skal være selvbærende og udbuddet mangfoldigt. Den liberale kulturpolitik er nemlig forankret i … Læs indlæg

Taxilov: Ét skridt frem og to tilbage

I dag præsenterede Regeringen samt Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti en ny taxalov. Forhandlingerne om en ny taxilov har stået på siden starten af december, hvor Transportminister, Ole Birk Olesen, præsenterede regeringens forslag til et nyt udspil. Dengang var jeg yderst tilfreds med hvor dette førte hen, da regeringens daværende udspil åbnede op … Læs indlæg

Blogs


Den fornuftige aktivisme

Morten blogger om aktuelle debatter og beslutninger i dansk udenrigs- og forsvarspolitik, men han tager også fat i de større tendenser i international politik, hvor Danmark ikke nødvendigvis har en nøglerolle. Det væsentligste for ham er en rationel udenrigspolitisk aktivisme, hvor fornuften vejer tungest.

EU elsker eller bitter nationalist?

Casper Pedersen blogger om det store organ EU, og hvordan det internationale samarbejde kan føre til øget vækst. Samtidig kigger han på de mange forbud og restriktioner, som kommer fra Bruxelles og har betydning for det danske samfund.
Udover at være ordfører arbejder Casper med internationale samarbejder i organisationen og læser Marked og Ledelses Antropologi på Syddansk Universitet.

Frihed, frisind og fællesskab

Nana Hyttel Alrø kigger her på bloggen nærmere på, hvordan vi gør Danmark mere liberalt. Blandt andet bliver der lagt fokus på det ansvar, man som individ og stat har i et frit samfund. Derudover stiller hun spørgsmålstegn ved, hvad liberal kultur- og ligestillingspolitik egentlig er for en størrelse og hvordan vi skaber et sekulært samfund. Til daglig går Nana i 3.g på Hasseris Gymnasium i Aalborg.

Frihed, vækst og velstand

Arbejdsmarkedspolitik bliver hurtigt en teknisk størrelse, der drukner i komplicerede rådighedsregler og endeløse aktiveringskurser, mens erhvervspolitik bliver en kamp om, hvor meget særstøtte politikerne kan kaste efter udvalgte virksomheder. Her på bloggen tager vi et opgør med begge dele og finder den rette vej til et mere fleksibelt arbejdsmarked med højere beskæftigelse og et erhvervsliv, der vækster og innoverer. Christian læser til dagligt Statskundskab på Københavns Universitet.

Kunsten at bygge bro over kulturkløfter

Her på bloggen kan du læse indlæg fra vores flygtninge- og integrationsordfører, Tobias Sonne Olsen, der blandt andet skriver om ansvaret for de mange flygtninge, der kommer til Danmark og de indvandrere, der skal integreres i det danske samfund. Derudover tager hun fat i emner som identitet og kulturkløfter.

Liberale velfærdstanker

Nikolaj Leed Henriksen blogger om de mere bløde aspekter, som politik især på lokalt plan er præget af. Han sætter for eksempel fokus på konkurrence og udlicitering i sundhedsvæsnet, som skal fremtidssikre den sociale velfærd. Samtidig skriver han om, hvordan decentralisering påvirker borgernærheden i udkanten af det danske samfund. Til daglig studerer Nikolaj Statskundskab på Syddansk Universitet.

Med fuld fart fremad!

Nicolai Løvgret skriver om klima, miljø og transport, og det der ligger op af disse områder. Han mener blandt andet, at der findes andre måder at bekæmpe klimaforandringerne på fra dansk side, men også hvordan vi løser dem globalt. Derudover, skriver Nicolai til privat bilismens fordel, og om hvordan man fra venstrefløjen har ageret smagsdommere. Nicolai bor til dagligt i Odense, hvor han læser Economics and Business Administration på Syddansk Universitet. Han kommer dermed også med en økonomisk tilgang, når der skal diskuteres emner, i stedet for en følelsesmæssig, som der ofte er at se i debatten.

Retfærdighed ske fyldest

Morten Dam Laursen skriver om de juridiske aspekter i dansk politik – og det spænder lige fra, hvad Muhammedtegninger gør ved vores ytringsfrihed, hvor meget vi bør gøre for den private ejendomsret og over til, om straffene skal være strengere.
Morten går til daglig på gymnasiet i Horsens.

Selvbestemmelse, krav og kvalitet

Her kan du følge uddannelsesordfører Juliane Jenvall, der sætter ord og tanker på hvordan vi bevæger os i retningen mod et mere liberalt uddannelsessystem.

Skattefar på skrump

Læs med her på bloggen, når der sagligt bliver argumenteret for lavere skatter og færre afgifter. Tobias Baadsgaard er fortaler for en flad, fair og fornuftig skattepolitik – hvad end sådan en indebærer. Det er noget af det, han vil komme nærmere ind på. Derudover vil han blogge om de positive effekter, en negativ vækst i den offentlige sektor vil have på det danske samfund.
Tobias går til dagligt på gymnasiet i Odense.