Hvordan kan man som liberal støtte Ayn Rand?

Mandag d. 22. oktober sendte DR dokumentaren “Mændene der plyndrede Europa” på DR1.  Her blev det nævnt, at de forbryderiske finansfolk så staten som et redskab for de middelmådige og, at de i øvrigt ikke anså sig selv som middelmådige. Udsendelsen forklarede, at denne tankegang i stor udstrækning kommer fra netop Ayn Rand, der bl.a. … Læs indlæg

Vi udelukker kvindelige flygtninge fra at blive en gevinst

I februar 2015 indførte den daværende SR-regering paragraf 7 stk. 3 i udlændingeloven om flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus. Den er hovedsageligt møntet på syriske “krigsflygtninge”, der ikke er personligt forfulgte, men som er flygtet på grund af den særlige alvorlige situation i deres hjemland. Det var en nødvendig lovtilføjelse til udlændingeloven, da mange kvinder og … Læs indlæg

Nu må Danmark træde i karakter!

De fleste VU’ere kender selv sagt til den nationale nedlukning en fredag eftermiddag i slutningen af september. De oplevede den i øvrigt også på nærmeste hold. Landsstævnet var nært forestående, og ingen forstod, hvorfor hele Storebæltsbroen var lukket ned uden videre oplysninger. Det satte et tydeligt aftryk på starten af årets landsstævne. Det viser sig … Læs indlæg

Studerende er IKKE slaver for staten

Elevbevægelserne i Danmark stormer ofte på barrikaderne, når politikerne vil lave det mindste om på uddannelsessystemet, hvis det dog ikke er en gaveregn for de studerende. Man ser det f.eks. hvis den danske regering får den tanke at gøre verdens mest lukrative SU-system en lille bitte smule mindre lukrativt. Det vil selvfølgelig forsat være det … Læs indlæg

Bøllerne på Borgen

Det var dog pokkers! Som gode gedigne liberale udspil skal trækkes gennem den rødgrønne uduelighedsmaskine, splittes ad fra top til tå, og samles igen på den mest produktivitetshæmmende og markedsforstyrrende facon mulig. Regeringen præsenterede for ganske nyligt et dejligt udspil. Det skal simpelthen være lettere for virksomhederne at hente arbejdskraft til Danmark, og det skal … Læs indlæg

Danmarks rygrad

Erhvervslivet er Danmarks rygrad. Det er det private erhvervsliv, som indirekte holder vores velfærdssamfund kørende gennem den eksport og de skatteindtægter som danske virksomheder og deres medarbejdere bidrager med. En central forudsætning for, at danske virksomheder dog kan genere overskud og milliardeksport er vores medlemskab i det indre europæiske marked. Analyser fra erhvervsstyrelsen påviser, at … Læs indlæg

En vision for Europa del 3: Løsningerne

Det europæiske fællesskab er udfordret af adskillige problemstillinger (Jeg analyserede de væsentligste i forrige indlæg) som skal løses. Særligt Brexit efterlader dog et EU, som er mere splittet end nogensinde. Det økonomiske hul som Brexit efterlader økonomisk (omtrent 100 milliarder kroner) sætter EU i et konkret dilemma. Skal EU fortsat koste det samme og opretholde … Læs indlæg

Styrker regeringen det lokale politi?

Mandag d. 8. oktober præsenterede regeringen anført af Justitsminister Søren Pape Poulsen et nyt udspil – Nærhed og Tryghed – som er et forsøg på at skabe bedre rammer for lokalsamfundet, hvor politiet nu skal være mere nære, stærkere og synlige. Regeringen mener nu, at det borgernære politi skal være en selvstændig kerneopgav for politiet. … Læs indlæg

KORT SAGT: STYRK RETTEN TIL SELVFORSVAR

PEBERSPRAY Regeringen har fremlagt et forslag om at legalisere peberspray pr. 1. januar 2019. Forslaget er udformet således, at det bliver lovliggjort for myndige at købe, men dermed kun tilladt at anvende til at afværge angreb i hjemmet. Ønsker man at bruge peberspray udenfor hjemme, skal man søge en særlige tilladelse; fx hvis man har … Læs indlæg

Kvoteflygtninge? Ja eller nej?

Siden 1989 har Danmark taget imod 500 kvoteflygtninge årligt. Kvoteflygtninge er flygtninge, der befinder sig uden for Danmark, og de betegnes som værende de allermest svage flygtninge i verden. Danmark tager imod disse mennesker efter aftale med FN-systemet eller lignende internationale organisationer. Kvoteflygtninge fordeles videre til modtagerlandene ud fra, at de oprindeligt kommer fra udvalgte … Læs indlæg

S og DF må aldrig få lov at definere dansk EU-politik

Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis desperate og populistiske vælgerjagt resulterer i at skade det fædreland og de vælgergrupper de påstår at kere sig om. Det politiske landskab i Danmark har altid været karakteriseret ved, at de gamle magtpartier og typiske regeringspartier henover midten har kunnet finde fælles fodslag om netop EU-politikken. Fundamentet for disse partiers EU-politik … Læs indlæg

Intet er så skidt at det ikke er godt for noget!

Liberalt-sindede danskere får i disse år ofte skudt i skoene, at der ingen liberal politik føres af en ellers selvudnævnt borgerlig-liberal regering. Det liberale islæt i trekløverregeringens politik er skam også svære at få øje på – Af illiberale tophits i regeringens politik kan i flæng nævnes maskeringsforbuddet, en stadigt større offentlig sektor og den … Læs indlæg

STYRK BORGERNES RETSSTILLING DEL 1

MØDET MED STATEN I dag er mødet med staten for mange for uoverskueligt, fordi staten reelt set har uendelige ressourcer. Mødet er ikke blot uoverskueligt, men til dels også uretfærdigt. Lad os prøve at illustrere det således: Agent X og Agent Y skal mødes i en sag i retten. Agent X har en god sag, … Læs indlæg

Resultater ( TCB ;) )

Venstres Ungdom: Bajerne er skønne, festerne er herlige, men det er resultater for det politiske Danmark der driver foretagendet. Heldigvis hører netop politiske resultater ikke sjældenhederne til, ikke for Danmarks stærkeste Ungdomsparti. Vi står stærkt på borgen, og det skyldes ikke mindst vores tætte kontakt til moderpartiet. Møder mellem ordfører, deres Policy Groups og Venstres … Læs indlæg

Kampen for ligestilling er ikke kun en kvindekamp!

Ligestillingskampen har været en kvindekamp historisk set. Dette har også været ganske naturligt, da kvinderne i høj grad er blevet diskrimineret på baggrund af deres køn i løbet af historien. Da Dansk Kvindesamfund blev oprettet tilbage i 1871, var det på baggrund af et ønske om, at kvinder også skulle kunne være myndige, være på … Læs indlæg

Blogs


Den Politiske Ordfører

VU's Politiske ordfører Morten Møller giver på sin blog sit besyv med på dansk politik og den politiske debat. På tapetet er blandt andet opgøret med den altoverskyggende velfærdsstat og kampen for at bevare den liberale verdensorden. Der er nok at tage fat på - læs med og giv din mening til kende!

Et stærkere Danmark gennem et stærkt EU

Kasper Justesen blogger om relevante Europapolitiske begivenheder og tendenser. Emnerne bliver belyst fra et europæisk perspektiv. Kasper tilhører den realistiske skole i international politik og er tilhænger af en snævrere, men dybere integration i EU, hvor landene arbejder tættere sammen om relevante grænseoverskridende udfordringer og mindre om nationale eller regionale anliggender.

Frihed er viljen til at være ansvarlige for os selv

Casper Enevoldsen kigger her på bloggen nærmere på, hvordan vi gør Danmark mere liberalt. Der vil være fokus på det ansvar, man som individ og stat har i et frit liberalt samfund. Derudover vil der være også fokus på, hvorfor frihed er bedre en tvang. Udover dette vil han stille sig kritisk overfor den nuværende kulturpolitik, fortælle hvorfor ligestilling ikke kun er en kvindekamp og hvordan vi sikrer et liberalt sekulær samfund.

Frihed, vækst og velstand

Marcus Andersen er ordfører for arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik, og bruger denne blog til at italesætte aktuelle problemstillinger, der forhindrer arbejdsmarkedet og erhvervslivet i at udfolde sig i sit fulde potentiale og levere deres maksimale produktivitet. Væk med unødigt komplicerede regulativer for arbejdsmarkedet, samt durkdrevne og unaturlige indgreb i udviklingen af markedet. Følg med på denne blog, og bliv opdateret på kampen for menneskelig innovation og teknologiske landvindinger.

Liberale velfærdstanker

På bloggen kan du også mødes vores social- sundheds og kommunalordfører Sarah Sand, som med et liberalt perspektiv blogger om alt fra sundhedssektoren til et Danmark i balance. Hun sætter fokus på konkurrence og udlicitering i sundhedsvæsenet, decentralisering i kommunerne og en mere menneskelig socialpolitik. Udover at være ordfører er Sarah også kandidat til byrådet i Holstebro Kommune.

Med lov skal land bygges

Ivan Al-Hilali beskæftiger sig med retspolitiske aspekter som borgernes retssikkerhed, overvågning og frihedsrettigheder. Han giver her på bloggen, sin mening tilkende om aktuelle liberale retspolitiske emner. Ivan er 21 år og studerer til daglig statskundskab på Aarhus Universitet.

Mere konkret end det konkrete Danmark

Mikkel skriver om klima-, miljø- og transportpolitiske emner. Han fokuserer særligt på emnerne i en dansk kontekst, men vil også forsøge at forklare nogle af de globale strømninger, som der særligt ses indenfor det klimapolitiske område. Indenfor det miljøpolitiske område, vil Mikkel forsøge at bringe mere nuance ind i miljødebatten, da den ofte ikke er så sort og hvid, som den bliver gjort til. Transportpolitisk ønsker Mikkel at se fremad, og særligt diskutere, hvordan vi skaber en effektiv og ordentlig infrastruktur, som bliver en nødvendighed for Danmark i fremtiden.

Nyt fra ghettoen

William Kierstein Nordby er VU’s flygtninge- og integrationsordfører. Han bor til dagligt i Finlandsparken i Vejle, der er på den famøse ghettoliste. Så han bor der, hvor det sneer på flygtninge- og integrationsområdet. På VU-bloggen skriver han om relevante emner og sager på flygtninge- og integrationsområdet ud fra hans og VU's synspunkt.

Realisme og rationalen bag

Mathias Würtz Kolster beretter om alt fra aktuelle situationer i dansk udenrigs- og forsvarspolitik til historiske anekdoter og problemstillinger, der kommer frem i nutidens samfund. I et både dansk og internationalt perspektiv undersøges international politik og de konsekvenser, som den førte politik har med afsæt i en rationel, realistisk udenrigspolitik.

Selvbestemmelse, krav og kvalitet

Her kan du følge uddannelsesordfører Juliane Jenvall, der sætter ord og tanker på hvordan vi bevæger os i retningen mod et mere liberalt uddannelsessystem.

Skattefar på skrump

Her på skatte- og finansbloggen vil der blive skrevet om et simplere skattesystem, færre afgifter og en generelt mere liberal økonomisk politik, end den der føres i dag! Desuden vil aktuelle debatter og emner for området blive belyst med liberale briller. August er stærk fortaler for at staten helt holder finanspolitikken i ro og lader markedet være i fred! Til daglig studerer August statskundskab på Københavns Universitet