Kort sagt: Afliv BoligJob-ordningen

Så skal vi til det igen. Den sejlivede BoligJob-ordning, der giver fradrag på 6.000 kr. for serviceydelser og 12.000 kr. for håndværksydelser i hjemmet, udløber ved årsskiftet, og det bliver således en del af de kommende finanslovsforhandlinger, om ordningen skal forlænges (igen). Tilhængerne af ordningen fremfører to argumenter for dens bevarelse:

  1. BoligJob-ordningen skaber arbejdspladser

Det er i høj grad en sandhed med modifikationer. Ordningen skaber (relativt få) ekstra arbejdspladser i bygge- og servicebranchen, men fordi midlerne hvormed de skabes kommer fra staten i form indirekte subsidier, så er der blot tale om arbejdspladser, der bliver flyttet fra andre brancher, idet man forvrider folks forbrug. Det skaber desuden risiko for, at økonomien bliver mindre effektiv, fordi markedskræfterne ikke længere kan sikre, at det er de mest produktive jobs og ordrer, der skabes.

  1. BoligJob-ordningen afhjælper sort arbejde

Muligvis. Men problemet med sort arbejde bunder snarere i, at skattetrykket i Danmark generelt er for højt. Det gælder især for personer med højere indkomster, der betaler topskat, at det dårligt kan betale sig at hyre håndværkere til at udføre renovationer på deres bolig i stedet for at klare det selv. En mere oplagt løsning på denne problemstilling er altså i stedet indkomstskattelettelser – herunder især af marginalskatten.

BoligJob-ordningen skaber altså ikke nye arbejdspladser, den forvrider vores forbrug og er et dårligt middel mod sort arbejde. Skulle vi ikke få den aflivet?

Skriv en kommentar

Arbejdsmarkeds- og erhvervsordføreren

Marcus Andersen er ordfører for arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik, og bruger denne blog til at italesætte aktuelle problemstillinger, der forhindrer arbejdsmarkedet og erhvervslivet i at udfolde sig i sit fulde potentiale og levere deres maksimale produktivitet.

Væk med unødigt komplicerede regulativer for arbejdsmarkedet, samt durkdrevne og unaturlige indgreb i udviklingen af markedet. Følg med på denne blog, og bliv opdateret på kampen for menneskelig innovation og teknologiske landvindinger.