NEJ TAK til tvungne praktikpladser

Første Januar, og den første dag i det nye år, kunne de stolte modstandere af vækst og acceptable vilkår for vores erhvervsliv, glædeligt klappe hinanden på skuldrene. Her kunne man fejre indførelsen af den tvungne erhvervsfaglige praktikplads hos private virksomheder. Et tiltag af en anden verden. Den ustandselige stræben efter at underkende basal økonomisk fagkyndighed, lever stadig i bedste velgående.

Med denne ordning er virksomheder med mere end én ansat, nu underlagt at oprette en praktikplads. Omstændighederne for disse er dog næppe tænkt til ende. For de økonomiske eftervirkningerne af denne ordning er knusende.

En forøgelse i praktikpladser og lønnede stillinger hos virksomheder, er et udtryk for et øget økonomisk råderum, der benyttes til at øge virksomhedens produktivitet gennem disse ansættelser. Ved at indføre tvungne praktikpladser sker der en unaturlig indgriben i markedet. Det er problematik, fordi markedet i sig selv er et udtryk for logiske og beregnelige sammenhænge. Det er centralt i denne debat at medtage den nutidige mangel på praktikpladser for bestemte erhverv. Der eksisterer ganske simpelt uddannelser der ikke er efterspørgsel på. Og det er usundt at man gennem denne ordning kunstigt forsøger at oprette en efterspørgsel på disse.

Derfor er det under at kritik at man forsøger at regulere denne basale del af vores arbejdsmarked og erhvervsmiljø. Og det må ligge os alle på sinde, at råbe vagt i gevær, nu. Bagmændene bag denne ordning bør i stedet fokusere deres politiske engagement på at sikre erhvervslivet rammer, der tillader vækst og velstand. Kun derigennem kan vi sikre at markedet i sig selv forsyner os med de praktikpladser, der er grobund for også kan eksistere som jobs i fremtiden.

Skriv en kommentar

Arbejdsmarkeds- og erhvervsordføreren

Marcus Andersen er ordfører for arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik, og bruger denne blog til at italesætte aktuelle problemstillinger, der forhindrer arbejdsmarkedet og erhvervslivet i at udfolde sig i sit fulde potentiale og levere deres maksimale produktivitet.

Væk med unødigt komplicerede regulativer for arbejdsmarkedet, samt durkdrevne og unaturlige indgreb i udviklingen af markedet. Følg med på denne blog, og bliv opdateret på kampen for menneskelig innovation og teknologiske landvindinger.