Vi udelukker kvindelige flygtninge fra at blive en gevinst

I februar 2015 indførte den daværende SR-regering paragraf 7 stk. 3 i udlændingeloven om flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus. Den er hovedsageligt møntet på syriske “krigsflygtninge”, der ikke er personligt forfulgte, men som er flygtet på grund af den særlige alvorlige situation i deres hjemland. Det var en nødvendig lovtilføjelse til udlændingeloven, da mange kvinder og … Fortsættes

Kvoteflygtninge? Ja eller nej?

Siden 1989 har Danmark taget imod 500 kvoteflygtninge årligt. Kvoteflygtninge er flygtninge, der befinder sig uden for Danmark, og de betegnes som værende de allermest svage flygtninge i verden. Danmark tager imod disse mennesker efter aftale med FN-systemet eller lignende internationale organisationer. Kvoteflygtninge fordeles videre til modtagerlandene ud fra, at de oprindeligt kommer fra udvalgte … Fortsættes

Forbyd rituel omskæring for mindreårige

  Liberalisme handler grundlæggende om frihed til forskellighed. Frihed til at individet kan indrette sig på forskellig vis, uden staten skal blande sig heri. Helt grundlæggende mener jeg derfor, at staten skal blande sig uden om, hvordan andre udøver sin religion. Men når det gælder rituel omskæring af raske drengebørn, så må forældrenes religionsfrihed vige … Fortsættes

Nedrivning af ghettoer er ikke nok

  I Lars Løkkes nytårstale gjorde han det klart, landets ghettoer skal udryddes – også selvom det betyder, at hele boligblokke skal jævnes med jorden! Vi skal gøre op med årtiers forfejlede integrationspolitik. Vi skal ikke forsøge os med mere af det samme og flere stramninger, som indsnævrer hele befolkningens friheder. Det fortjener Løkke ros … Fortsættes

Kort sagt: Integration er ikke et politisk anliggende

  Tendensen de sidste mange år har været, at regeringen, og folketinget, har indført den ene integrationspakke efter den anden. Tilstanden er selvfølgelig en konsekvens af de problemer, som der er på området – der er ganske enkelt stemmer i at ville løse integrationsproblemerne. Problemet med integrationspakkerne er desværre, at positiv integration ikke at gennemtvinge … Fortsættes

Løkkes nytårstale i et ungdomspolitisk perspektiv

Et centralt emne for Lars Løkke Rasmussen nytårstale var de integrationsproblemer, som i stadig stigende grad deler Danmarks befolkning. Danmark er splittet mellem dem som tror på demokratiet, frihed og frisind, og dem som lever i mørke middelalderlige parallelsamfund. I denne anledning vil jeg ud fra et ungdomspolitisk perspektiv kommentere nytårstalen, som selvfølgelig er et udtryk … Fortsættes

Kort sagt: Tag noget ansvar, DF!

  Dansk Folkeparti bryster sig af at være arbejdernes parti, og de afgiver løfte på løfte om at investere i velfærden. Spørger man DF, så skal især ældreplejen og sundhedsvæsnet tildeles flere ressourcer, og det er på tide, at DF faktisk begynder at vise, at de kæmper for at realisere de valgløfter, som de giver … Fortsættes

Årtiers forfejlet integrationspolitik koster dyrt

Årtier med forfejlet integrationspolitik har sat sine præg på det danske samfund. I 2016 var sammensætningen af beboerne i landets ghettoer den samme som i 1985. Boligområder som Voldsmoses, Mjølnerparken og Gellerupparken, bevidner om, at alle integrationsprogrammer, uanset hvilken regering der har været ved magten, har fejlet. Mere end 30 år med parallelsamfund har kostet … Fortsættes

Beskæftigelse er en forudsætning for integration

SKREVET AF GÆSTEBLOGGER BENJAMIN LILLELUND   Det danske samfund kæmper i dag med et alvorligt problem om, hvordan man kan integrere det stigende antal flygtninge og migranter, så de kommer ud på arbejdsmarkedet i stedet for at være passivt forsørgede. Løsningen er enkel. Det er noget så banalt som indslusningsløn. Som situationen ser ud på … Fortsættes

Kort sagt: Forbud løser ikke integrationsproblemerne!

 Søren Pape presser i disse dage Lars Løkke Rasmussen, og resten af regeringen, for at indføre et burka-forbud. På trods af Papes sikkert gode intentioner, så er problemet, at sådanne forbud ofte har uhensigtsmæssige konsekvenser. Jeg ønsker lige så lidt som Søren Pape, og nogen andre, at kvinder i visse kredse tvinges til at tildække … Fortsættes

Når Allah ikke er et spørgsmål om tro, men magt!

— DETTE INDLÆG ER SKREVET AF GÆSTEBLOGGER NICOLINE MØLLER GAARDSØE — Der er en kedelig udvikling at se indenfor integrationsområdet, tendenserne viser desværre, at det er forældrene, som holder deres efterkommere tilbage fra at blive inkluderet i det danske samfund.  Forældrene benytter nemlig Koranen til at håndhæve hård social kontrol og undertrykkelse mod især kvinderne. … Fortsættes

Grunde til ikke at forbyde tørklæder

OBS: DETTE INDLÆG OG ALLE TIDLIGERE INDLÆG ER SKREVET AF FORHENVÆRENDE FLYGTNINGE- OG INTEGRATINOSORDFØRER   I bedste damebladsstil, så vil jeg i dette indlæg komme frem til, hvorfor vi som liberale ikke kan støtte et forbud mod tørklæder eller andre religøse beklædningsgenstande, og det gør jeg med en liste med argumenter imod forbuddet.   Hvorfor?  … Fortsættes

Sejler integrationen?

  I Danmark har politikerne haft en lang tradition om at tale integrationen ned. Vi har længe fået af vide, at integrationen ikke fungere i Danmark – og det har vi fået af vide af både vores moderparti, men også af nogle af de røde. Men måske vi snart skulle til at tale om løsninger … Fortsættes

Agurketid #1

    Aaaaaarh sommer.. Højsæsonen for ispinde, engangsgrill og charterferier men tilsyneladende også for den ene populistiske og snævertsynede udmelding efter den anden – i hvert fald når det kommer til Kenneth Kristensen Berth. Han mener, at det er upassende af landets statsminister, Lars Løkke Rasmussen, at ønske muslimerne en glædelig Eid.   Jeg er … Fortsættes