Danmarks fremtidige EU-partnere

De næste årtier bliver skelsættende for EU og ligeledes for dansk EU-politik. Danmark skal placere sig i forhold til de to akser, som langsomt dannes internt i EU. Den ene akse har eksisteret siden unionens opståen, og består naturligvis af Tyskland og Frankrig, som advokerer for en mere føderalistisk, men også en mere kulturradikal retning for unionen. Den anden akse, er den nyopståede nationalkonservative akse bestående af de østeuropæiske Visegrad-lande og Østrig. Disse lande advokerer for en mere EF-lignende retning for EU, som indebærer større national selvstændighed og en benyttelse af EU som fred og velstandsskabende instans udelukkende. Danmark skal vige fra udelukkende at tilslutte sig den ene fraktion fremfor den anden. Danmark skal ikke agere ivrig lillebror for Tyskland og Frankrig og tilslutte sig alle tiltag, som fremlægges af EU-systemmet. Danmark skal dog heller ikke ignorere de åbenlyse brud med demokratiet, der i øjeblikket gør sig gældende i særligt Ungarn og Polen. Danmark skal placere sig strategisk, således at vi tilgodeser både Danmarks og Europas interesser. Danmark skal bakke op om den yderligere integration af EU-landene og placere sig i kernen af samarbejdet. På den anden side, skal vi danne fælles front med de østeuropæiske lande omkring, at stoppe den mildest talt truende indvandring fra Mellemøsten og den tredje verden, som i øjeblikket truer med at splitte Europa ad kulturelt og økonomisk. Med en sådan placering, kan Danmark være med til at fremme den fælles europæiske fremtid, med respekt for den arv og de værdier Europa er bygget på.

Skriv en kommentar