Et stærkere Europa uden Danmark

23 ud af de 28 EU-lande har i dag underskrevet et notifikationsbrev, som har til formål at styrke det europæiske forsvar. Det forventes faktisk, at de lande, udover Danmark og Storbritiannen, slutter sig til dette brev inden det vedtages i december. Det er en meget historisk aftale, som Danmark desværre ikke står indenfor. Det gør vi, fordi vi i dag har et forsvarsforbehold. Det er ærgerligt!

Lige nu har vi alt for mange forskellige forsvarsudstyr. Denne aftale er med til at sikre, at vi udvikler os i en positiv retning, hvor landene i mellem bliver mere og mere ens, så EU kan stå stærkere, hvis der bliver brug for et forsvar.

Selv NATO er ude og sige, at det her er positivt i forhold til at sikre fred og stabilitet. Det europæiske forsvar skal agere støtte for NATO.

Det danske forsvarsforbehold har i rigtig mange år, hindret Danmark i at indgå i fælles EU-operationer. Dette er beklageligt eftersom at flere EU-lande integrerer sig mere på netop dette område, ikke kun for at gøre Europa mere trygt internt ved at styrke den militære afhængighed, men også ved at skabe en styrke som eventuelt kan bruges til et aktivistisk forsvar af Europa, og som kan afskrække eksterne trusler som eksempelvis et ekspansivt Rusland.

Verden er blevet et farligere og mere uforudsigeligt sted. Terror og nationalisme truer EU indefra, Rusland og Islamisme truer Europa udefra. I denne usikkerhedens tid, står det transatlantiske forhold svagere end nogensinde. Den amerikanske regering fører i højere grad en isolationistisk udenrigspolitik og fokuserer sine ressourcer på Asien-regionen.  Derfor er et fælles europæisk forsvar mere aktuelt end nogensinde, og dagens notifikationsbrev er et vigtigt første skridt i den rigtige retning.

Danmark har brug for at være en del af dette fælles forsvar. Det er i lige så høj grad i vores egen nationale interesse som noget andet. Derfor er det essentielt, at vi skiller os af med forsvarsforbeholdet på sigt. Dagens nyhed understreger kun yderligere dette behov.

Skriv en kommentar