Beskæftigelse er en forudsætning for integration

SKREVET AF GÆSTEBLOGGER BENJAMIN LILLELUND

 

Det danske samfund kæmper i dag med et alvorligt problem om, hvordan man kan integrere det stigende antal flygtninge og migranter, så de kommer ud på arbejdsmarkedet i stedet for at være passivt forsørgede.

Løsningen er enkel. Det er noget så banalt som indslusningsløn.

Som situationen ser ud på nuværende tidspunkt, vil mange flygtninge stå arbejdsløse, fordi de ikke har kompetencerne til at producere for 110 kroner i timen, som er fagforeningernes påståede mindsteløn her i Danmark. De bliver altså ikke en del af arbejdsmarkedet.

Grundlæggende handler indslusningsløn om, at flygtninge skal ud på arbejdsmarkedet, hvor de kan få den løn, som de kan producere for. Det vil altså sige, at hvis de kan producere for 65 kroner i timen, så er det den timeløn, de får.

Flygtninge vil i denne periode få mere erfaring og forventeligvis en højere produktivitet, og deres arbejdskraft vil altså blive mere attraktiv og dermed værd i takt med dette. Derfor vil flygtninge stille sig i en bedre position og have markant større chance for at få en højere løn på længere sigt.

Målet skal hele tiden være, at flygtninge ender med at få mindstelønnen eller mere end dette, hvor indslusningslønnen vil ophøre, men de får aldrig chancen uden indslusningsløn, fordi virksomheder simpelthen ikke vil have en underskudsforretning.

Det får virksomhederne, hvis flygtningene ikke kan producere til mindstelønnen, hvilket mange ikke er i stand til på grund af manglende danskkundskaber, erhvervserfaring eller andet. Det vil altså sige, at flygtningene i stedet skal have passiv forsørgelse, og de bliver dermed en byrde for samfundet. De vil nemlig blive en udgift uden indtægter, men hvis man indfører indslusningsløn, skal de betale skat af denne, og dermed bliver de en indtægtskilde, så velfærdsstaten kan blive opretholdt.

Lad os gøre op med den socialistiske tankegang om mindsteløn og i stedet indføre indslusningsløn, som på sigt vil gøre både samfundet og flygtninge rigere. Indslusningsløn er uden tvivl vejen frem.

Skriv en kommentar

Flygtninge- og integrationsordfører

Her på bloggen kan du læse indlæg fra vores flygtninge- og integrationsordfører, Naja Marie Sanvig Knudsen.

Jeg debatterer om forskellige aktuelle emner inden for flygtninge- og integrationsområdet. Specielt integrationsdebatten har min interesse, her på bloggen kan du derfor her læse min tanker om, hvordan vi løfter integration, og hvordan vi forhindre yderligere radikalisering af unge i farezonen!

Læs gerne med og blad dig endelig i debatten :-)