Forbyd rituel omskæring for mindreårige

 

Liberalisme handler grundlæggende om frihed til forskellighed. Frihed til at individet kan indrette sig på forskellig vis, uden staten skal blande sig heri. Helt grundlæggende mener jeg derfor, at staten skal blande sig uden om, hvordan andre udøver sin religion. Men når det gælder rituel omskæring af raske drengebørn, så må forældrenes religionsfrihed vige for barnets personlige såvel som fysiske integritet. Omskæring et overgreb, og det er utilgiveligt over for drengebørnene, at sådanne indgreb helt lovligt kan gennemføres i Danmark.

 

De jødiske og islamiske trossamfund, som praktiserer omskæring, argumenterer ofte, at omskæring er et integreret ritual i deres trossamfund, på lige fod som barnedåben er i kristendommen. Argumentet holder ikke. En døbt kristen kan senere vælge at melde sig ud af folkekirken, hvorimod en omskåret dreng ikke i sit senere liv kan få sin naturlige legemsdel tilbage. Ganske enkelt handler et forbud om retten til at bestemme over sig selv og sin egen krop, hvilket er en af de absolut vigtigste rettigheder i et moderne demokrati.

 

Politikerne skal vågne op!

Sundhedsstyrelsen skønner, at op mod 2.000 drenge hvert år bliver rituelt omskåret. I 2014 udtalte Danske Læger, at omskæring er ”lemlæstelse”, og tilsvarende mener 87 procent af danskerne ifølge en måling fra Megafon, at omskæring skal forbydes. Når fagprofessionelle såvel som befolkningens flertal så tydeligt tager afstand fra rituel omskæring, forekommer det absurd, at et forbud er et så politisk følsomt emne. Hvorfor tør ingen politikere i offentligheden slå en hånd i bordet og insistere på, at der er tale om et indgreb af en sådan karakter, at det burde være pålagt strafansvar på lige fod, som omskæring af piger er? Jeg vil gøre det let for politikerne og komme med et konkret ændringsforslag: Fjern ordet ”kvindeligt” i straffelovens § 245 a. Går man ind for juridisk ligestilling af mænd og kvinder, går man også ind for et universalt forbud mod omskæring.

 

Gør som Island

Vi skal tage børnenes parti. Omskæring er et irreversibelt indgreb, og finder drengene senere ud af, at de ikke er religiøse, kan de ikke fortryde. Kniven skærer i yderst bogstavelig forstand. Resultatet er, at forældrene tvinger en bestemt religion ned over hovedet på deres børn, og det er ikke okay! I Island har man taget konsekvenserne heraf, hvor man, som det første europæiske land, behandler et forbud mod omskæring af drengebørn. På tværs af flere islandske partier findes omskæring ikke foreneligt med børnenes tarv og rettigheder. Selvom omskæring foretaget af læger er ganske ufarligt, ændrer det ikke på, at det er principielt forkert at foretage et indgreb på små børn, som ikke har den fornødne habilitet til at samtykke til et sådan indgreb. Dette burde i sig selv være et stærkt nok argument for også at kriminalisere omskæring af drenge herhjemme.

 

Jeg er glad for, at der er et borgerdrevet forslag på vej om et forbud mod omskæring. I den forbindelse vil jeg sige til de danske politikere:  Tag ansvar, beskyt børnene og forbyd alle former for rituel omskæring af mindreårige.

Skriv en kommentar

Én kommentar

Flygtninge- og integrationsordfører

Her på bloggen kan du læse indlæg fra vores flygtninge- og integrationsordfører, Naja Marie Sanvig Knudsen.

Jeg debatterer om forskellige aktuelle emner inden for flygtninge- og integrationsområdet. Specielt integrationsdebatten har min interesse, her på bloggen kan du derfor her læse min tanker om, hvordan vi løfter integration, og hvordan vi forhindre yderligere radikalisering af unge i farezonen!

Læs gerne med og blad dig endelig i debatten :-)