Kampen for ligestilling er ikke kun en kvindekamp!

Ligestillingskampen har været en kvindekamp historisk set. Dette har også været ganske naturligt, da kvinderne i høj grad er blevet diskrimineret på baggrund af deres køn i løbet af historien. Da Dansk Kvindesamfund blev oprettet tilbage i 1871, var det på baggrund af et ønske om, at kvinder også skulle kunne være myndige, være på arbejdsmarkedet med lige vilkår og have samme rettigheder og muligheder som mænd. Siden dengang er kvinder blevet myndiggjorte, er blevet en stor del af vores arbejdsmarked og har fået samme rettigheder og muligheder som mænd.

Denne positive udvikling har nu gjort, at Danmark er ét af de mest ligestillede lande i verden! Kvinderne er braget ind på arbejdsmarkedet, flere og flere kvinder tager en længerevarende uddannelse og vi ser flere kvinder i lederstillinger end tidligere. Det er positivt!

Men, vi har i fokusset på kvinders ligestillingsproblemer glemt, at mændene også har nogle ligestillingsproblemer – særligt når det omhandler skilsmisse og forældremyndighed. I mange skilsmissetilfælde kan forældrene samarbejde omkring myndigheden over barnet, men der er naturligvis også tilfælde, hvor man ikke kan samarbejde. I disse tilfælde er manden ringere stillet end kvinden. Det er nemlig sådan, at kvinder i langt højere grad får den fulde forældremyndighed over barnet frem for manden. Dette er et stort ligestillingsproblem for mændene, som i mange tilfælde er velfungerende og gode fædre overfor deres børn, men som er kommet i en kontrovers med barnet mor og derfor skal have andre Statsforvaltningen til at afgøre, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet – og her bliver mændene diskrimineret på baggrund af køn.

For det er en kendsgerning, at det oftest er far, der taber i skilsmissernes store vind-eller-forsvind-spil, fordi de fleste familier stadig følger den traditionelle arbejdsdeling, hvor det er moren, der påtager sig den primære omsorgsrolle, for eksempel når det gælder  barsel. Når mange moderne familier har valgt at indrette sig så traditionelt, så er det jo ikke fordi, at moren elsker børnene højere, end faren gør, eller fordi faren ikke er i stand til at udfylde en omsorgsrolle for børnene. Men fordi farens indtægt ofte er fundamentet for familiens økonomi, har familiens valg at indrette sig sådan. Alligevel er det den arbejdsdeling, der ved en skilsmisse kan koste faren hverdagen med børnene.

Det er vigtigt, at vi også sætter fokus på de ligestillingsproblematikker, som mændene oplever. Betyder det, at vi skal glemme de problemer, som kvinderne har? Nej, bestemt ikke. Men vi skal turde at inddrage mændene mere i ligestillingsdebatten. Det skal gøres fordi, at ligestillingskampen ikke kun er en kvindekamp eller en mandekamp. Ligestillingskampen er en fælles kamp og hvis man glemmer den ene part i debatten, så får vi ikke en kvalificeret ligestillingsdebat. Glemmer vi at tale, diskutere og forholde sig til mændenes problematikker, i forhold til ligestilling, så får vi dem ikke løst. Så ender vi med at forsætte med at diskriminere på baggrund af køn – og det ønsker vi ikke, som frisindede liberale, der bedømmer ud fra individet og dens handlinger, frem for gruppetilhørsforhold.

Derfor skal vi også sætte fokus på mændenes ligestillingproblemmer. Det skal gøres fordi kampen om ligestilling er ikke kun en kvindekamp, det er en fælles kamp!

Skriv en kommentar

Kultur-, ideologi- og religionsordføreren

Casper Enevoldsen kigger her på bloggen nærmere på, hvordan vi gør Danmark mere liberalt. Der vil være fokus på det ansvar, man som individ og stat har i et frit liberalt samfund. Derudover vil der være også fokus på, hvorfor frihed er bedre en tvang.
Udover dette vil han stille sig kritisk overfor den nuværende kulturpolitik, fortælle hvorfor ligestilling ikke kun er en kvindekamp og hvordan vi sikrer et liberalt sekulær samfund.