Kort sagt: Kvoter er for fisk og ikke for kvinder

DETTE INDLÆG ER SKREVET AF FHV. ORDFØRER NANA HYTTEL ALRØ

Der er næppe noget i det politiske landskab der kan gøre mig så frustreret som venstrefløjens ønske om kvoter til forfordeling af kvinder til bestyrelsesposter, også kendt som kønskvotering. Det er der særligt to årsager til:

For det første er dette unødvendigt umyndiggørende overfor de danske virksomheder, der i forvejen er nogen af de mest progressive på ligestillingsområdet i verden, hvor flere også har interne målsætninger for procentdelen af kvinder i topledelsen. Venstrefløjen bør havde tillid til de danske virksomheders ansvarsfølelse og tage notits af den fortsatte positive udvikling som vi ser i ansættelserne i erhvervslivet og i den offentlige sektor.

For det andet, og måske vigtigst, så ville kønskvotering i Danmark være total fejlfortolkning af ligestillingsbegrebet og være et skridt i den forkerte retning for kvindernes ligestilling. Nogen opfatter  feminisme i høj grad at bygge på en egentlig, juridisk forfordeling af kvinder. Denne opfattelse er jeg meget uenig i. Som jeg forstår feminisme, i sin reneste form, må være når der er lige muligheder kønnene imellem, ingen særkrav, ingen forfordeling. Ligeløn, lige tilgang til uddannelse, lige tilgang til jobs.

En lovmæssig favorisering af et køn har jeg svært ved at kunne se retfærdiggjort.

Skriv en kommentar

Kultur-, ideologi- og religionsordføreren

Casper Enevoldsen kigger her på bloggen nærmere på, hvordan vi gør Danmark mere liberalt. Der vil være fokus på det ansvar, man som individ og stat har i et frit liberalt samfund. Derudover vil der være også fokus på, hvorfor frihed er bedre en tvang.
Udover dette vil han stille sig kritisk overfor den nuværende kulturpolitik, fortælle hvorfor ligestilling ikke kun er en kvindekamp og hvordan vi sikrer et liberalt sekulær samfund.