Kort sagt: Kvoter er for fisk og ikke for kvinder

Der er næppe noget i det politiske landskab der kan gøre mig så frustreret som venstrefløjens ønske om kvoter til forfordeling af kvinder til bestyrelsesposter, også kendt som kønskvotering. Det er der særligt to årsager til:

For det første er dette unødvendigt umyndiggørende overfor de danske virksomheder, der i forvejen er nogen af de mest progressive på ligestillingsområdet i verden, hvor flere også har interne målsætninger for procentdelen af kvinder i topledelsen. Venstrefløjen bør havde tillid til de danske virksomheders ansvarsfølelse og tage notits af den fortsatte positive udvikling som vi ser i ansættelserne i erhvervslivet og i den offentlige sektor.

For det andet, og måske vigtigst, så ville kønskvotering i Danmark være total fejlfortolkning af ligestillingsbegrebet og være et skridt i den forkerte retning for kvindernes ligestilling. Nogen opfatter  feminisme i høj grad at bygge på en egentlig, juridisk forfordeling af kvinder. Denne opfattelse er jeg meget uenig i. Som jeg forstår feminisme, i sin reneste form, må være når der er lige muligheder kønnene imellem, ingen særkrav, ingen forfordeling. Ligeløn, lige tilgang til uddannelse, lige tilgang til jobs.

En lovmæssig favorisering af et køn har jeg svært ved at kunne se retfærdiggjort.

Skriv en kommentar

Kultur-, ideologi- og religionsordføreren

Nana Hyttel Alrø kigger her på bloggen nærmere på, hvordan vi gør Danmark mere liberalt. Blandt andet bliver der lagt fokus på det ansvar, man som individ og stat har i et frit samfund. Derudover stiller hun spørgsmålstegn ved, hvad liberal kultur- og ligestillingspolitik egentlig er for en størrelse og hvordan vi skaber et mere sekulært samfund.
Til daglig studerer Nana jura på Københavns Universitet