Kort sagt: Øremærket barsel er frihedsberøvende

Er det en statslig opgave at diktere de danske familiers struktur og familiemønstre? Jeg håber svaret for de fleste er et rungende nej. Men netop sådan fungerer det dog med den nuværende lovgivning, hvor barslen er båndlagt og ufri, således at kun 2 uger går direkte til faren, men 3 måneder direkte til moren. Men hvorfor? Mener den danske stat at mødre er bedre forældre end fædre? Den generalisering nægter jeg at acceptere. Et argument imod barselsordningen, som den er udformet i dag, er for det første, at den stigmatisere fædre som værende noget sekundært og mindreværdigt til barnet. Statens eksistensberettigelse består blandt andet af at sikre lige rettigheder (mellem kønnene) og beskytte frihedsrettighederne. Denne pligt svigter staten ved at lege barnepige overfor de danske familier, og ved at forskrive hvordan den enkelte familie skal fordele barslen til deres lille nye guldklump. Som liberal tror jeg individet. Jeg tror på at familien selv bedst ved hvordan de optimalt kan indrette sig. Jeg tror på menneskers selvstændige fornuft. Øremærket barsel er fordummende, diskriminerede og frihedsberøvende, ligegyldigt om den er specifikt rettet imod kvinder eller mænd. Venstrefløjens våde drøm – øremærket barsel til mænd – kan jeg heller ikke se et fornuftigt argument for. Hvorfor ikke hellere fritstille barslen, og øremærke den til barnet, således at forældrene selv kan vælge hvordan deres liv skal udforme sig? Hvordan kan venstrefløjen oprigtigt mene de er progressive, hvis de ønsker at lovfæste en kønsdefineret forskelsbehandling? Sæt nu barslen fri!

Skriv en kommentar

Kultur-, ideologi- og religionsordføreren

Nana Hyttel Alrø kigger her på bloggen nærmere på, hvordan vi gør Danmark mere liberalt. Blandt andet bliver der lagt fokus på det ansvar, man som individ og stat har i et frit samfund. Derudover stiller hun spørgsmålstegn ved, hvad liberal kultur- og ligestillingspolitik egentlig er for en størrelse og hvordan vi skaber et mere sekulært samfund.
Til daglig studerer Nana jura på Københavns Universitet