Kort sagt: Fri mig for jantelovspolitiet!

Sommerferien er slut, eller i hvertfald næsten. De seneste dage har regeringen fremlagt et udspil til en skattereform. En række initiativer som allesammen er med til at gøre det billigere af være dansker.

Et punkt, som er virkelig interessant, er en sænkelse af registreringsafgiften. Regeringen vil lave en flad afgiften på 100 pct. for alle personbiler i stedet for den nuværende model, hvor biler, der koster over 106.600 kr., har en afgift 150 pct., og biler, der koster mindre, kun har en afgift på 105 pct. De seneste år under en borgerlig regering, har man ændret på de to forskellige parametre, altså værdigrænsen og procentsatsen. Det betyder, at det er blevet billigere at være bilist.

Og som bærer af den liberale fane, er regeringens forslag om en flad afgift et genialt træk, og kommer virkelig mange mennesker til gavn. Om du er lavtlønnet eller højtlønnet, vil du uanset hvad spare nogle penge. Derfor ærgrer det mig, når de røde partier kører end hetz, fordi der selvfølgelig kronemæssigt er en større besparelse på en dyr bil, frem for en billigere. De ved jo udmærket godt, at hvis man kigger på den individuelle persons samlet indkomst, kommer besparelserne ved en flad afgift til at betyde lige så meget for privatbudgettet.

Jeg er træt af den tendens i samfundet, at bare fordi du har tjent flere penge end en anden, skal du ikke have lov at nyde det. Selvfølgelig skal man betale mere i skat, eller mere i afgift, hvis man køber en dyrere bil. Det gør man stadig, selvom en skat eller afgift er flad. Hvorfor skal du straffes for at have ydet en indsats? Ulighed er ikke et problem, hvis alle bliver bedre stillet i sidste ende. Det er en grim form for misundelse.

Fri mig for jantelovspolitiet!

Skrevet af Nicolai Løvgret, Tidligere Klima-, Miljø- og Transportordfører

Skriv en kommentar

Klima-, Miljø- og Transportordføreren

Mikkel Nimgaard Schultz er 20 år gammel, født og opvokset i Køge. Han arbejder til dagligt som lærervikar på en folkeskole og underviser desuden som mentor.

Mikkel skriver om klima-, miljø- og transportpolitiske emner. Han fokuserer særligt på emnerne i en dansk kontekst, men vil også forsøge at forklare nogle af de globale strømninger, som der særligt ses indenfor det klimapolitiske område. Indenfor det miljøpolitiske område, vil Mikkel forsøge at bringe mere nuance ind i miljødebatten, da den ofte ikke er så sort og hvid, som den bliver gjort til. Transportpolitisk ønsker Mikkel at se fremad, og særligt diskutere, hvordan vi skaber en effektiv og ordentlig infrastruktur, som bliver en nødvendighed for Danmark i fremtiden.