Kort sagt: Vi er her for landbruget!

Skrevet i samarbejde med Kristian Nørgaard, RV-kandidat til Region Syddanmark

Hvordan vi er nået hertil, er en gåde. Det konventionelle landbrug er forhadt, landmænd svines til på de sociale medier, og fra Christiansborg er der i årevis kun kommet mere bureaukrati og strengere krav til hvordan man som landmand må agere og drive sit landbrug. Senest har Lukas Graham blandet sig i landbrugsdebatten, og selvom Landbrug & Fødevare kom med et stærkt modsvar, ændrer det ikke på, at Lukas’ stemme vægter større i det offentlige billede, end Martin Merrilds. Det er en skam. Når danskerne ikke bliver præsenteret for hele billedet, men kun får et lille udsnit. Og når COOP, Danmarks største detailvirksomhed, et par uger senere starter en kampagne om hvor dårligt sprøjtegift og pesticider er, så bygger igen op til en skideballe rettet mod landmændene.

I Venstres Ungdoms mener vi, at der er behov for at tale landbrugserhvervet op, og det vil vi gerne være en del af. Gennem det sidste år, har vi sat fokus på omdømmet, og brugt tid på at oplyse medlemmer og diskutere hvilken vej vi skal gå for at styrke debatten med faglighed og god tone.

Der er behov for at gøre op med fordomme om landbruget, tale landbrugserhvervet op og give de danske landmænd mere anerkendelse. Dansk landbrug har altid været en vigtig grundsten i vores samfund, og det skal det fortsat være. Derfor skal skræmmebilledet om, at alle landmænd ikke går op i dyrevelfærd, bæredygtighed og udledning ændres. Der skal gøres op med den heksejagt, der i øjeblikket foregår efter danske landmænd. Vi opfordrer til, at dansk landbrug får bedre vilkår, mere tillid, og den respekt det fortjener!

Det er ikke kun omdømmet der er kommet på dagsordenen. Til Venstres Ungdoms landsstævne september kunne salen blandt andet næsten enstemmigt bakke op om en afskaffelse af pesticidafgiften.  Danske landmænd har i forvejen begrænsede plantebeskyttelsesmidler til rådighed sammenlignet med vores nabolande. Derudover betales der i Danmark afgift ud fra mængden af hvert enkelt plantebeskyttelsesmiddel. Det svækker konkurrenceevnen og er endnu en af dyre afgifter, som danske landmænd må betale, inden første krone er tjent. Danske landmænd betaler mere end 200 kr. pr. hektar for at bruge plantebeskyttelsesmidler. Til sammenligning betaler svenske landmænd omkring 25 kr. pr. hektar, og tyske landmænd spiller uden afgift. Undersøgelser viser, at afgiften har en marginal adfærdsregulerende effekt. Hvis man kigger miljø og sundhedspåvirkning er alle de skadelige pesticider næsten ikke en del af det danske landbrug længere.

Pesticidafgiften er bare et eksempel på de stramme regler, og hvis vi virkelig skal have et stærkt landbrug, så er afgiftsfjernelser og regelforenkling en essentiel del af opskriften. I VU går vi til kamp for landmændene og vil altid stå landbruget i ryggen.

Skrevet af Nicolai Løvgret, Tidligere Klima-, Miljø- og Transportordfører

Skriv en kommentar

Klima-, Miljø- og Transportordføreren

Mikkel Nimgaard Schultz er 20 år gammel, født og opvokset i Køge. Han arbejder til dagligt som lærervikar på en folkeskole og underviser desuden som mentor.

Mikkel skriver om klima-, miljø- og transportpolitiske emner. Han fokuserer særligt på emnerne i en dansk kontekst, men vil også forsøge at forklare nogle af de globale strømninger, som der særligt ses indenfor det klimapolitiske område. Indenfor det miljøpolitiske område, vil Mikkel forsøge at bringe mere nuance ind i miljødebatten, da den ofte ikke er så sort og hvid, som den bliver gjort til. Transportpolitisk ønsker Mikkel at se fremad, og særligt diskutere, hvordan vi skaber en effektiv og ordentlig infrastruktur, som bliver en nødvendighed for Danmark i fremtiden.