Paradigmeskiftet som Danskerne Fortjener

Hvis du spørger folk, om hvordan de tror klimaet bliver i fremtiden, vil du ofte ende med svar, der beskriver nærmest apokalyptiske tilstande, hvor verdenshavene oversvømmer jordkloden, ørkenudbredelsen har opslugt hele Afrika og vores hjemland, Danmark, praktisk talt er blevet forvandlet til Costa del Sol. Om profetierne holder vand, er en helt anden debat, men befolkningens stigende interesse for det indledende emne, får det ene parti efter det andet til at producere gennemarbejdede, velfunderede og målrettede planer for, hvordan vi løser den luskende klimakrise.

Regeringens nye energiudspil er et af svarene på, hvordan Danmarks fremtidige energipolitik skal se ud. Energiområdet er notorisk kendt for at være fyldt med massevis af afgifter og tilskudsordninger. Det har længe været enormt reguleret, hvor både forbrugernes og producenternes adfærd styres i den retning, som man lige synes passer bedst. Det store problem ved at basere en så indflydelsesrig og vigtig sektor på tilskudsnormeringer og afgifter, er bare, at tilskudsordningerne ikke nødvendigvis støtter de mest klimavenlige eller økonomisk forsvarlige formål. Vi havde f.eks. tilskud på solceller mellem 2010 og 2012. Tilskudsordningen var en katastrofe, hvis man måler på den klimatiske effekt. Den fik rigtigt nok en masse danskere til at investere i solceller – den var bare ikke god for klimaet. Den havde faktisk ingen effekt på at nedbringe CO2 udledningen i energisektoren, og kostede tilmed staten en formue.

Men åndsvage tilskudsordninger er ikke det eneste problem. Når afgifter og tilskud betyder så meget for en sektor, er den ofte ikke lige så omstillingsparat, fordi businesscasen for diverse projekter eller produkter mm. baserer sig på vilkårlige tilskudsordninger eller afgifter. Det er både besværligt og dyrt for virksomhederne, hvis vilkår er vanskeliggjort unødvendigt meget. Det er trist, for i sidste ende ender regningen for den dyrere strøm altid hos forbrugeren. Derfor er det glædeligt, at Regeringen i sit nye udspil forsøger at starte et paradigmeskifte i dansk energipolitik. Regeringen ønsker at smide 4,2 mia. kr. i udbud, hvor de mest klimavenlige teknologier, der kan levere grøn strøm til den laveste pris, vinder. Det er både godt for forbrugeren og klimaet. Derudover vil Regeringen sænke afgifter på el og elvarme med 3,5 mia. kr. frem mod 2025, der vil sikre billigere strøm til forbrugerne. Derudover er også en masse andre initiativer blevet søsat.

Paradigmeskiftet går i al sin enkelthed ud på, at fremtidens energipolitik skal være baseret langt mere på konkurrence. I sidste ende vil det være bedst for klimaet, for forbrugeren og for samfundet som helhed. Konkurrence tilskynder nemlig, at kun de bedste teknologier vinder frem. I energisektoren kan man ikke konkurrere, hvis ikke man er førende teknologisk. Den indbyrdes konkurrence mellem de forskellige grønne teknologier, vil derfor gavne forbrugerne, da det sikrer den laveste pris. Desuden vil det gavne miljøet, da det sikrer den bedste teknologi. Sidst vil det gavne samfundet, da det sikrer et mere grønt og bæredygtigt samfund, som er finansieret på økonomisk forsvarlig vis. For at sikre den bedste fremtid, er det derfor den rigtige beslutning, endelig at begynde at koble økonomisk og klimatisk bæredygtighed sammen.

Dette mulige paradigmeskift ser nu ikke ud til at blive en realitet, grundet Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis seneste udmelding. De mener, pengene kan være bedre brugt andre steder. De vil dog ikke uddybe hvilke områder, det kunne være. En meget trist udmelding, hvis det står til mig. Særligt fordi Socialdemokratiet gerne vil fremstå grønne – men når det så kommer til stykket, bliver det nedprioriteret fremfor valgflæsk. Det paradigmeskift som regeringen lagde op til, hvor der er fokus på både økonomisk og grøn bæredygtighed, bliver sat over styr uden yderligere forklaring. Det er både skræmmende og trist, at en god plan skal tilsidesættes for et par stemmer. Forhåbentlig straffer vælgerne Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti for deres egoistiske beslutning.

Skriv en kommentar

Klima-, Miljø- og Transportordføreren

Mikkel Nimgaard Schultz er 20 år gammel, født og opvokset i Køge. Han arbejder til dagligt som lærervikar på en folkeskole og underviser desuden som mentor.

Mikkel skriver om klima-, miljø- og transportpolitiske emner. Han fokuserer særligt på emnerne i en dansk kontekst, men vil også forsøge at forklare nogle af de globale strømninger, som der særligt ses indenfor det klimapolitiske område. Indenfor det miljøpolitiske område, vil Mikkel forsøge at bringe mere nuance ind i miljødebatten, da den ofte ikke er så sort og hvid, som den bliver gjort til. Transportpolitisk ønsker Mikkel at se fremad, og særligt diskutere, hvordan vi skaber en effektiv og ordentlig infrastruktur, som bliver en nødvendighed for Danmark i fremtiden.