Om VU’s blog

Her på bloggen har vi samlet vores ti ordføreres tanker om det bedste og mest aktuelle i den politiske debat inden for både ind- og udland. Du kan komme hele den politiske palet rundt og finde holdninger til samtlige politikområder. Det er både store ideologiske spørgsmål, der bliver taget op, men der bliver også diskuteret mere konkrete sager i dansk politik.

Vores ordførere har alle en forkærlighed for deres eget politikområde, som de altid søger at gå i dybden med og lære mere om, og de arbejder alle ud fra et stærkt liberalt udgangspunkt. De holder ikke altid VU’s officielle politiske linje men skriver ud fra egne holdninger og tanker om hvert enkelt emne. Hvis du er interesseret i VU’s officielle politik, kan du læse om den her.

Hvis du vil i kontakt med din yndlingsblogger/ordfører, kan du finde informationerne her. Du kan også læse meget mere om Venstres Ungdom på vu.dk. Og husk, at du altid er meget velkommen til at blande dig i debatten og give dine egner tanker med på vejen i kommentarfeltet.

 

Ellers er du altid velkommen til at sende en mail til wruf@vu.dk med spørgsmål, ris eller ros til bloggen.

 

God fornøjelse!

Blogs


Den Politiske Ordfører

VU's Politiske ordfører Morten Møller giver på sin blog sit besyv med på dansk politik og den politiske debat. På tapetet er blandt andet opgøret med den altoverskyggende velfærdsstat og kampen for at bevare den liberale verdensorden. Der er nok at tage fat på - læs med og giv din mening til kende!

Et stærkere Danmark gennem et stærkt EU

Kasper Justesen blogger om relevante Europapolitiske begivenheder og tendenser. Emnerne bliver belyst fra et europæisk perspektiv. Kasper tilhører den realistiske skole i international politik og er tilhænger af en snævrere, men dybere integration i EU, hvor landene arbejder tættere sammen om relevante grænseoverskridende udfordringer og mindre om nationale eller regionale anliggender.

Frihed er viljen til at være ansvarlige for os selv

Casper Enevoldsen kigger her på bloggen nærmere på, hvordan vi gør Danmark mere liberalt. Der vil være fokus på det ansvar, man som individ og stat har i et frit liberalt samfund. Derudover vil der være også fokus på, hvorfor frihed er bedre en tvang. Udover dette vil han stille sig kritisk overfor den nuværende kulturpolitik, fortælle hvorfor ligestilling ikke kun er en kvindekamp og hvordan vi sikrer et liberalt sekulær samfund.

Frihed, vækst og velstand

Marcus Andersen er ordfører for arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik, og bruger denne blog til at italesætte aktuelle problemstillinger, der forhindrer arbejdsmarkedet og erhvervslivet i at udfolde sig i sit fulde potentiale og levere deres maksimale produktivitet. Væk med unødigt komplicerede regulativer for arbejdsmarkedet, samt durkdrevne og unaturlige indgreb i udviklingen af markedet. Følg med på denne blog, og bliv opdateret på kampen for menneskelig innovation og teknologiske landvindinger.

Liberale velfærdstanker

På bloggen kan du også mødes vores social- sundheds og kommunalordfører Sarah Sand, som med et liberalt perspektiv blogger om alt fra sundhedssektoren til et Danmark i balance. Hun sætter fokus på konkurrence og udlicitering i sundhedsvæsenet, decentralisering i kommunerne og en mere menneskelig socialpolitik. Udover at være ordfører er Sarah også kandidat til byrådet i Holstebro Kommune.

Med lov skal land bygges

Ivan Al-Hilali beskæftiger sig med retspolitiske aspekter som borgernes retssikkerhed, overvågning og frihedsrettigheder. Han giver her på bloggen, sin mening tilkende om aktuelle liberale retspolitiske emner. Ivan er 21 år og studerer til daglig statskundskab på Aarhus Universitet.

Mere konkret end det konkrete Danmark

Mikkel skriver om klima-, miljø- og transportpolitiske emner. Han fokuserer særligt på emnerne i en dansk kontekst, men vil også forsøge at forklare nogle af de globale strømninger, som der særligt ses indenfor det klimapolitiske område. Indenfor det miljøpolitiske område, vil Mikkel forsøge at bringe mere nuance ind i miljødebatten, da den ofte ikke er så sort og hvid, som den bliver gjort til. Transportpolitisk ønsker Mikkel at se fremad, og særligt diskutere, hvordan vi skaber en effektiv og ordentlig infrastruktur, som bliver en nødvendighed for Danmark i fremtiden.

Nyt fra ghettoen

William Kierstein Nordby er VU’s flygtninge- og integrationsordfører. Han bor til dagligt i Finlandsparken i Vejle, der er på den famøse ghettoliste. Så han bor der, hvor det sneer på flygtninge- og integrationsområdet. På VU-bloggen skriver han om relevante emner og sager på flygtninge- og integrationsområdet ud fra hans og VU's synspunkt.

Realisme og rationalen bag

Mathias Würtz Kolster beretter om alt fra aktuelle situationer i dansk udenrigs- og forsvarspolitik til historiske anekdoter og problemstillinger, der kommer frem i nutidens samfund. I et både dansk og internationalt perspektiv undersøges international politik og de konsekvenser, som den førte politik har med afsæt i en rationel, realistisk udenrigspolitik.

Selvbestemmelse, krav og kvalitet

Her kan du følge uddannelsesordfører Juliane Jenvall, der sætter ord og tanker på hvordan vi bevæger os i retningen mod et mere liberalt uddannelsessystem.

Skattefar på skrump

Her på skatte- og finansbloggen vil der blive skrevet om et simplere skattesystem, færre afgifter og en generelt mere liberal økonomisk politik, end den der føres i dag! Desuden vil aktuelle debatter og emner for området blive belyst med liberale briller. August er stærk fortaler for at staten helt holder finanspolitikken i ro og lader markedet være i fred! Til daglig studerer August statskundskab på Københavns Universitet