Ordførere


Arbejdsmarkeds- og erhvervsordføreren

Arbejdsmarkedspolitik bliver hurtigt en teknisk størrelse, der drukner i komplicerede rådighedsregler og endeløse aktiveringskurser, mens erhvervspolitik bliver en kamp om, hvor meget særstøtte politikerne kan kaste efter udvalgte virksomheder. Her på bloggen tager vi et opgør med begge dele og finder den rette vej til et mere fleksibelt arbejdsmarked med højere beskæftigelse og et erhvervsliv, der vækster og innoverer. Christian læser til dagligt Statskundskab på Københavns Universitet.

Gå til bloggen »

Europapolitisk ordføreren

Casper Pedersen blogger om det store organ EU, og hvordan det internationale samarbejde kan føre til øget vækst. Samtidig kigger han på de mange forbud og restriktioner, som kommer fra Bruxelles og har betydning for det danske samfund.
Udover at være ordfører arbejder Casper med internationale samarbejder i organisationen og læser Marked og Ledelses Antropologi på Syddansk Universitet.

Gå til bloggen »

Flygtninge- og integrationsordfører

Her på bloggen kan du læse indlæg fra vores flygtninge- og integrationsordfører, Naja Sanvig Knudsen. Her på bloggen debattere jeg forskellige aktuelle emner inden for området - emner som specielt interesserer mig er integrationsdebatten. Det vil sige her på bloggen kan du blandt andet læse om, hvordan vi løfter integrationsområdet samt forhindre radikalisering af unge i farezonen. Med mere blogger jeg selvfølgelig også om andre emner så som fx. nødvendigheden af vi føre en fair men hård flygtningepolitik.

Gå til bloggen »

Kultur-, ideologi- og religionsordføreren

Nana Hyttel Alrø kigger her på bloggen nærmere på, hvordan vi gør Danmark mere liberalt. Blandt andet bliver der lagt fokus på det ansvar, man som individ og stat har i et frit samfund. Derudover stiller hun spørgsmålstegn ved, hvad liberal kultur- og ligestillingspolitik egentlig er for en størrelse og hvordan vi skaber et sekulært samfund. Til daglig studerer Nana jura på Københavns Universitet

Gå til bloggen »

Klima-, Miljø- og Transportordføreren

Nicolai Løvgret skriver om klima, miljø og transport, og det der ligger op af disse områder. Han mener blandt andet, at der findes andre måder at bekæmpe klimaforandringerne på fra dansk side, men også hvordan vi løser dem globalt. Derudover, skriver Nicolai til privat bilismens fordel, og om hvordan man fra venstrefløjen har ageret smagsdommere. Nicolai bor til dagligt i Odense, hvor han læser Economics and Business Administration på Syddansk Universitet. Han kommer dermed også med en økonomisk tilgang, når der skal diskuteres emner, i stedet for en følelsesmæssig, som der ofte er at se i debatten.

Gå til bloggen »

Retsordføreren

Morten Dam Laursen skriver om de juridiske aspekter i dansk politik – og det spænder lige fra, hvad Muhammedtegninger gør ved vores ytringsfrihed, hvor meget vi bør gøre for den private ejendomsret og over til, om straffene skal være strengere.
Morten går til daglig på gymnasiet i Horsens.

Gå til bloggen »

Skatte- og finansordføreren

Læs med her på bloggen, når der sagligt bliver argumenteret for lavere skatter og færre afgifter. Tobias Baadsgaard er fortaler for en flad, fair og fornuftig skattepolitik – hvad end sådan en indebærer. Det er noget af det, han vil komme nærmere ind på. Derudover vil han blogge om de positive effekter, en negativ vækst i den offentlige sektor vil have på det danske samfund.
Tobias går til dagligt på gymnasiet i Odense.

Gå til bloggen »

Social-, sundheds- og kommunalordføreren

På bloggen kan du også mødes vores social- sundheds og kommunalordfører Sarah Sand, som med et liberalt perspektiv blogger om alt fra sundhedssektoren til et Danmark i balance. Hun sætter fokus på konkurrence og udlicitering i sundhedsvæsenet, decentralisering i kommunerne og en mere menneskelig socialpolitik. Udover at være ordfører er Sarah også kandidat til byrådet i Holstebro Kommune.

Gå til bloggen »

Uddannelsesordfører

Her kan du følge uddannelsesordfører Juliane Jenvall, der sætter ord og tanker på hvordan vi bevæger os i retningen mod et mere liberalt uddannelsessystem.

Gå til bloggen »

Udenrigs- og forsvarsordføreren

Morten blogger om aktuelle debatter og beslutninger i dansk udenrigs- og forsvarspolitik, men han tager også fat i de større tendenser i international politik, hvor Danmark ikke nødvendigvis har en nøglerolle. Det væsentligste for ham er en rationel udenrigspolitisk aktivisme, hvor fornuften vejer tungest.

Gå til bloggen »