Kort sagt: Peberspray giver tryghed

En megafon-måling foretaget af TV2 har vist at 58% af danske kvinder aktivt undgår at færdes alene om aftenen og om natten. Det er et utroligt skræmmende billede af dagens Danmark. Politiet har naturligvis aldrig mulighed for at være alle steder på en gang, derfor er det kun naturligt at borgeren får muligheden for at forsvare sig selv, i form af peberspray. Peberspray giver ingen varige mén, men uskadeliggøre gerningsmanden på ingen tid. Det er et mildt våben, der kan give de 58% af danske kvinder trygheden igen, i stedet for at de skal leve i frygten for et overfald eller voldtægt.

Den danske borger skal og må have ret til at beskytte sig selv, med de midler, der er nødvendige. Alt andet er udtryk for overdrevet formynderi, samt manglende tiltro til den enkelte borger.

Kort sagt: Giv folk mulighed for selvforsvar og skab tryghed igen!

Skriv en kommentar

Retsordføreren

Morten Dam Laursen skriver om de juridiske aspekter i dansk politik – og det spænder lige fra, hvad Muhammedtegninger gør ved vores ytringsfrihed, hvor meget vi bør gøre for den private ejendomsret og over til, om straffene skal være strengere.
Morten går til daglig på Århus Universitet i Herning.