Et finanslovsudspil blottet for liberale ambitioner!

Den selvudnævnte borgerligt-liberale regering har i dag som traditionen foreskriver fremlagt deres forslag til finansloven for næste år 2019. Således er det trekløverregeringens sidste forsøg til at sætte et kampklart borgerligt aftryk på den danske økonomiske udvikling. Og så skulle man tro, at den fik fuld skrue for skattelettelser, fjernelse af tossede afgifter og initiativer der sikrer det økonomiske opsving med initiativer der øger arbejdsudbuddet.

Sådan ligger landet som bekendt ikke. I stedet for at bruge en del af det svulmende økonomiske råderum på at sende flere af skatteborgernes penge tilbage til deres egne lommer, så smider man endnu flere penge i nakken på verdens største offentlige sektor. Regeringen formår dog at syne bare en smule liberale, når de endnu engang tager et opgør med alskens gakkede afgifter – om end de stadig ikke er i hus med at lue ud i den danske afgiftsjungle. I stedet for at tage det endelige livstag med den kuldsejlede efterløn er der uendeligt lange udsigter til substantielle og effektive forslag, som vil forlænge opsvinget med et øget arbejdsudbud.

Dertil er udspillet også spækket med alverdens lokale pamper-projekter der i sine enkeltheder kan syne ganske sympatiske og godgørende. Men når alt lægges sammen er der ikke tale om andet end initiativer der cementerer den jernhårde lænke de danske skatteborgere i så mange år har levet i.

Samlet set skal man altså lede længe efter de liberale ambitioner i regeringens sidste finanslovsudspil inden et valg, hvor der trods alt er glædelige nyheder med at øge fribeløbet for studerende på SU med 1.000 kroner og fjernelse af nogle helt verdensfjerne afgifter. Som liberal står man endnu gang ganske skuffet og slukøret tilbage efter endnu et af regeringens udspil, som lader mange liberale initiativer tilbage at ønske.

Skriv en kommentar

Skatte- og finansordføreren

Velkommen til Skatte- og finansbloggen! Her vil der blive skrevet om et simplere skattesystem, færre afgifter og en generelt mindre statslig indblanding i økonomien. Derudover vil Skatte- og finansordføreren, August Stengaard, forklare et ellers svært emne med let-forståelige eksempler. Så læs med når der bliver slået et slag for en liberal økonomisk politik!