Hvis det var mig der bestemte…

 

Utrolig tit skal vi forholde os til den parlamentariske situation, til de små skridt man kan tage for at komme ned af den liberale sti. Men i dag tillader vi os at drømme lidt. Derfor kommer der her en top 5 over de ændringer jeg vil lave i uddannelsessystemet hvis jeg kunne.

 

  1. Selvejende folkeskoler

De danske folkeskoler performer langt fra godt nok – og slet ikke ift. hvad vi bruger af penge på dem. Det kræver et lidt større opgør end en halvhjertet folkeskolereform – det kræver at vi overgår til selvejende folkeskoler med mulighed for at styre deres egen økonomi og sætte deres egne rammer. Vi skal have et langt mere naturligt system hvor enhver elev kan vælge lige præcis den skole de ønsker at gå på og hvor pengene følger eleven.

Det sikrer en konkurrence imellem institutionerne der kun er sund og ift. udviklingen i dag også møghamrende vigtig for at sikrer at vores folkeskoler udvikler sig og tilbyder det bedste til den fremtidige generation.

 

  1. Styrket vejledningsindsats

Vi er nødt til at tage et opgør med den 20% målretning som vores eget moderparti har indført ift. vejledningsindsatsen. At kun 1/5 tilbydes reel vejledning mens resten skal nøjes med kollektiv vejledning og den information man selv kan søge sig frem til på internettet. Rigtig mange unge ender med at vælge den forkerte uddannelse og den bedste måde at undgå dette på er en reel vejledningsindsat. Det skal vi have lavet om. Nu.

 

  1. En reel prioritering af erhvervsuddannelserne

Vi snakker rigtig meget om at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, og som fremtiden umiddelbart ser ud, er der også et helt enormt stort behov for at der rent faktisk uddannes fagudlærte. Det er dog ret svært at forvente at folk tager en uddannelse, hvor manglen på praktikpladser i den grad er en hindring for at tage uddannelses i første omgang. Men også når maskinerne der bruges på uddannelsesinstitutionerne langt fra svarer til dem man bliver mødt med ude på en arbejdsplads, så er der altså noget helt galt.

Med netop denne baggrund ville jeg, hvis jeg kunne bestemme, sætte en pulje af til at løfte erhvervsuddannelserne så vi kan sikre at de bliver prioriteret lige så godt som andre ungdomsuddannelser. Det er måske ikke her man finder de dybe liberale spadestik, men det er her der er en kæmpe nødvendighed for at give et løft til en institution der i den grad har brug for det – og pengene kan snildt findes andre steder i uddannelsessystemet.

 

  1. Reelt karakterkrav og et ordentligt taxametersystem til gymnasiet

Tilbage i 2016 jublede de fleste af os over et karakterkrav på de gymnasiale uddannelser. Desværre er den udformning kravet har så vagt og uforståeligt at der reelt ikke er tale om et ordentligt krav – i hvert fald ikke et der batter. Det er dog i den grad nødvendigt, hvis vi ønsker at have en hvis kvalitet rundt på landets gymnasier, at det krav der stilles også er et reelt et af slagsen, der kan vejlede de unge, om det faglige niveau som uddannelsen kræver.

Derudover er det helt essentiel at vi tager et opgør med de uheldige incitamenter, der følger af et taxametersystem med bla. et færdiggørelsestaxameter: Der skal aldrig være et incitament for at lade fagligheden dale.

 

  1. Omlægning af SU’en

Til sidst en klassikker. Udover at en omlægning økonomisk frigør 14 mia. så er den også hel central af en række principielle og praktiske grunde.

Dels sikrer vi det moralske i at man fremfor det omvendte lån vi har nu, hvor man på uigennemskuelig vis betaler tilbage resten af livet så kun skal betale det man reelt har brugt, hvilket man hel selv som individ kan styre. Hertil kommer naturligvis at en omlægning sikrer at ens uddannelse også er en personlig investering, man selv er med til at tage. Samfundet får naturligvis også noget ud af, at man har taget en uddannelse (og derfor er uddannelserne da også gratis i Danmark), men det er jo i lige så høj grad en investering man selv høster goderne af.

På det helt praktiske niveau kommer man med al sandsynlighed også til at se, hvordan folk kommer hurtigere igennem deres uddannelse, tager den mere seriøst og måske også i højere grad vælger alt efter hvad der er af beskæftigelsesmuligheder efterfølgende. Altså på ingen måde nogle dårlige resultater der kommer af en omlægning.

 

Det var 5 bud på, hvad jeg ville ændre ved uddannelsessystemet hvis jeg helt selv kunne bestemme. Der er altid plads til flere forbedringer – også flere end dem der nævnes her, men det er i den grad gode skridt i en rigtig retning!

 

Skriv en kommentar