Projektgruppen fortæller: Derfor er vejledning vigtigt!

Hvorfor er vejledning i folkeskolen egentlig så vigtigt at sætte fokus på? Før her nogle af medlemmerne i VU’s projektgruppe fortælle om hvorfor de vil være med til at sætte sagen på dagsorden.

 

William Nordby Nielsen – fritvalgt i Politisk Udvalg:

Uddannelsesvejledning er vigtigere end nogensinde før. Det skyldes, at det fra statslig side er to store målsætninger, der skal opfyldes. For det første skal 90 procent af unge have en ungdomsuddannelse inden de fylder 25 år, og for det andet så skal flere unge vælge en erhvervsuddannelse fremfor en gymnasialuddannelse. Derfor er det skræmmende, når flere statistikker fra undersøgelser peger på, at ca. hver fjerde folkeskoleelev ikke føler, at han/hun ikke har fået vejledning, der har hjulpet til at kunne træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse. Det skal der ændres på! Vejledningen skal forbedres og hjælpe med at sikre de bedste forudsætninger for, at elever fra grundskolen tager det rigtige valg, hvad angår ungdomsuddannelse. Det nytter nemlig ikke noget, at vi som samfund fortsætter med at kaste sagesløse unge mennesker på skolebænken på gymnasiet, hvor de kan lide det ene faglige nederlag efter det andet, da de var mere egnet til en erhvervsmæssig uddannelse, fordi vejledningen ikke strakte længere end til, ”du skal bare videre på gymnasiet”. Det kan vi ikke tilbyde unge mennesker.

 

Sander Albeck – Formand for VU Furesø

 

 

Jeg synes bedre vejledning er nødvendigt især nu om dage, fordi uddannelsessystemet kan virke så uoverskueligt. Derfor synes jeg bedre vejledning med bedre vejledere er utrolig vigtigt. Dog virker det som om, at de vejledere, jeg har mødt, ikke har særlig godt styr på uddannelsessystemet, og de peger ofte mod, at man bare skal bruge Uddannelsesguiden og de værktøjer, man finder på den hjemmeside. Jeg ville ønske, at vi havde vejledning, der gik mere op i personen, der skal vejledes, så man kan sende dem i den rigtige retning, i stedet for at få det til at lyde som om, der kun er vejen igennem gymnasiumet. Vejlederen skal også kunne bruges som en, der kan stoppe stigmaet mod erhvervsuddannelser og øvrige uddannelser som bliver set ned på.

 

Victoria Francke Mikkelsen – Næstformand i VU Ballerup

Uddannelsesvejledning i folkeskolen er er en vigtig del af at gøre eleverne klar til at starte på en ungdomsuddannelse. Der er brug for en større indsats på vejledningsområdet, da det skal være muligt for hver enkel elev at skabe en kvalificeret beslutning, om hvad de vil efter folkeskolen. Det er super vigtigt, at eleverne både ved, at en erhvervsuddannelse er en mulighed, men også at der findes HHX og HTX, der kan være med til at fremme elevens faglige interesser. Der er behov for vejledning omkring hvad forskellen er på en HHX, HTX og en STX, og hvilket valg, som vil skabe de bedste uddannelsesrammer for den enkelte elev. Det er ikke noget en vejleder kan gøre for en hel klasse samlet. I sidste ende er det eleven selv, der står med valget om, hvad de skal som det næste, men det er samfundets ansvar at oplyse dem om deres muligheder.

Emma Bertelsen – Formand VU Frederikshavn:

I dagens Danmark er der så mange muligheder. Specielt når det gælder uddannelse. Hvordan skal unge mennesker nogensinde træffe den rigtige beslutning for netop ham eller hende selv? Skal vi lade dem sidde på uddannelsesvælgeren (hjmmeside) i timer, fordi de ikke får den vejledning, de har brug for? Skal vi sende dem til hvert et åbent hus de overhovedet kan komme i nærheden af, bare for at de har den mindste chance for at vælge rigtigt første gang? Eller kan vi gøre noget så simpelt som at forbedre vores uddannelsesvejledning i folkeskolen? Ærligt talt, så er dét, det mindste vi kan gøre. Send de 20% svageste til vejledning hist og her, så burde den være der, ikke? NEJ! På ingen måde! Det er ikke ens faglighed, der bør afgøre, hvorvidt man har brug for vejledning eller ej. Ikke, at alle elever skal sendes til vejledning, men alle elever skal i det mindste have muligheden. De skal i det mindste have retten til at få den vejledning, som de har brug for. Ved at tilbyde mere og bedre vejledning, undgår de unge flere nederlag. Det at vælge forkert, er et kæmpe nederlag ligegodt alder. Hvorfor så ikke hjælpe de unge til at træffe den rigtige beslutning fra start? Det er så banebrydende vigtigt, at alle elever har retten og muligheden for at få den vejledning, som de hver især har brug for. Derfor bør vi tage os selv i halen, og træffe den rigtige beslutning, så de unge får mulighed for samme – uanset faglighed.

Anne-Sofie Søe Skov – Bestyrelsesmedlem i VU Aalborg

Vejledning i folkeskolen er alt afgørende. Det i den tid, hvor man ved hvad man ved, men stadig er i tvivl. Samfundet har derfor alle muligheder for at forme fremtiden. Derud over er det skidt, for både de unge og for samfundet. De unge kommer til at tvivle på deres evner, fordi de dropper ud, fordi de ikke er endt på rette hylde. Dette er synd, og enormt dyrt. Manglen på vejledning er noget der skal sættes mere fokus på, og det er noget jeg gerne vil hjælpe med! Jeg gik ud af folkeskolen sidst år, så jeg kan tydeligt huske hvordan det var. Desuden kan jeg virkelig mærke, hvilke konsekvenser den manglede hjælp har medført

Skriv en kommentar