Kort sagt: Soldater skal bekæmpe fjenden – ikke stå grænsevagt!

Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet at placere Danmarks soldater ved grænsen til Tyskland. Formålet med dette er, at politiet skal aflaste, så de kan koncentrere sig mere om bandekonflikten i København og Århus. Det er mig en gåde, at regeringen er gået med til at placere soldater ved grænsen for at aflaste politiet. Hjemmeværnet var tilstrækkeligt til at aflaste politiet ved den midlertidige grænsekontrol. Danmark er medlem af Schengensamarbejdet hvilket betyder, at vi har åbne grænser til vores Europæiske venner. VU’s officielle holdning er også, at den midlertidige grænsekontrol var i orden, så længe den massive flygtningekrise var i gang. Siden Tyrkiet-aftalen blev implementeret er presset på de Danske og Europæiske grænser blevet væsentlig begrænset. Desuden er vores forsvar underfinansieret og skriger efter flere ressourcer – alligevel har vores regering og Dansk Folkeparti valgt at placere 160 soldater ved den dansk-tyske grænse.
Peter Skaarup og flere prominente politikere fra Dansk Folkeparti har i længere tid argumenteret for en permanent grænsekontrol. Militær grænsekontrol er ren symbolværdi der ikke har sin gang på jorden i det moderne Europa. Selvom regeringen har lovet et substantielt ”løft” af forsvaret via det næste forsvarsforlig, bliver forsvaret igen presset. Forsvaret skal bruges til militære opgaver og ikke til grænsekontrol. Regeringen skal droppe symbolpolitikken og arbejde for permanente internationale løsninger!

Skriv en kommentar

Udenrigs- og forsvarsordføreren

Morten Møller blogger om aktuelle debatter og beslutninger i dansk udenrigs- og forsvarspolitik, men han tager også fat i de større tendenser i international politik, hvor Danmark ikke nødvendigvis har en nøglerolle. Det væsentligste for ham er en rationel udenrigspolitisk aktivisme, hvor fornuften vejer tungest.